end
Sprievodca
Weszterov (Vesterov) štít
Weszterov štít (2429) je rozložitý vrchol, ležiaci v hrebeni medzi Kupolou a Bradavicou, od ktorých ho oddeľuje Sedlo pod Kupolou a Zvodná lávka.
Východisko: Sliezsky dom.
3. Výstup zo Sedla pod Kupolou
Čas: ½ h
Obtiažnosť: II (I-II)
Atraktivita: ++

Zo Sedla pod Kupolou postupujeme zubatým hrebeňom až po previsnutý výšvih. Obídeme ho odbočením dolu doprava a po popukaných platniach späť na hrebeň. Najvyšší bod je zub lokalizovaný najviac na JV.

3. Zostup do Zvodnej lávky
Čas: ½ h
Obtiažnosť: II (I-II)
Atraktivita: +++

Zostupujeme po ostrom zubatom hrebeni. Výhodnejšie je však traverzovať na strane Velickej doliny, kde je svah miernejší a miestamy popretkávaný trávnatými policami.

Pozn.: Cestu do/zo Zvodnej lávky opisuje výstup na Bradavicu (cesta č.2)

5. Nástupom z Guľatého kopca.
Čas: 1½ h (od Guľatého kopca)
Obtiažnosť: I-II
Atraktivita: +

Z Guľatého kopca zostúpime do nevýrazného sedielka v spádnici Sedla pod Kupolou. Nad sebou vidíme suťovisko, po pravej strane ohraničené trávnatými pásmi. Po nich stúpame ku Granátovej lávke, ktorá nasleduje za zúženou krátkou roklinkou. Suťoviskom priamo hore do Sedla pod Kupolou (až sem obtiažnosť CH-I) a ďalej po trase 3 na vrchol Weszterovho štítu.
1. Weszterov štít, pohľad z Gerlachu
Weszterov štít