end
Sprievodca
Kupola
Kupola
Kupola (2414) je kopec oblých tvarov, ležiaci v hrebeni medzi Východnou Vysokou a Vesterovým štítom, od ktorých je oddelená Studeným sedlom a Sedlom pod Kupolou. Turisticky je ľahko prístupná.
Východisko: Sliezsky dom.
3. Od Poľského hrebeňa
Čas: 1 h
Obtiažnosť: I (CH-I)
Atraktivita: ++

Od poľského hrebeňa pokračujeme po žltej značke smerom na Východnú Vysokú. V mieste kde sa stratia skaly hlavného hrebeňa sa v ľubovoľnom mieste odpojíme a po sutinovom úbočí pretraverzujeme do Studeného sedla. Pokračujeme po širokom hrebeni až na vrchol.

5. Nástupom z Guľatého kopca.
Čas: 1½ h (od Guľatého kopca)
Obtiažnosť: I (CH-I)
Atraktivita: +

Z Guľatého kopca zostúpime do nevýrazného sedielka v spádnici Sedla pod Kupolou. Nad sebou vidíme suťovisko, po pravej strane ohraničené trávnatými pásmi. Po nich stúpame ku Granátovej lávke, ktorá nasleduje za zúženou krátkou roklinkou. Suťoviskom priamo hore do Sedla pod Kupolou a ďalej po trase 3 na vrchol Kupoly.
1. Kupola, pohľad z Gerlachu