end
Sprievodca
Bradavica
Bradavica
Bradavica (2476) je významný štít, týčiaci sa nad troma dolinami (Slavkovskou, Velickou a Veľkou Studenou). Má 4 vrcholy, z ktorých najvyšší je SV. Je uzlovým bodom, z ktorého na sever pokračuje hrebeň k HH (ukončený Východnou Vysokou), na JV Vareškový hrebeň (ukončený Slavkovským štítom) a na JJV hrebeň Velických Granátov. Od Weszterovho štítu ju oddeľuje sedlo Zvodná lávka, od Rohatej veže Kvetnicové sedlo a od Starolesnianskej ihly Vyšná Starolesnianska štrbina. Vrchol poskytuje veľkorysý výhľad do okolitých dolín.
Východisko: Sliezsky dom.
1. Z Velickej doliny od Sliezskeho domu.
Čas: 2½ h
Obtiažnosť: II, Orientačne náročné
Atraktivita: ++

Od Sliezskeho domu stúpame popri Večnom Daždi až do miesta pod Guľatým kopcom, kde popri Opálovej stene spadá spod Bradavice markantná hlboká roklina. V zime sa môžme pustiť hore priamo roklinou, nakoľko býva zarovnaná snehom. V lete postupujeme trávnatým úbočím po pravej strane rokliny až k úpätiu Opálovej steny. Tu vôjdeme do rokliny a šikmo ju prekonáme na jej ľavú stranu kde je terén schodnejší. Pokračujeme až pod stenu Bradavice, kde sa stretneme s Granátovou lávkou. Chvíľu ju sledujeme, ale keď začne stúpať do Opálového sedla, opustíme ju a zahneme do výrazného žľabu, tiahnucemu sa k Rohatej veži. Pod jej úpätím prechádza rampa, ktorou začneme traverzovať smerom k Bradavici. Vystúpiac takmer na vrchol menšej vežičky sa napokon dostávame do Kvetnicového sedla. Odtiaľto už ľahko do sedla medzi vrcholy Bradavice po naklonenej suti a doprava na hl. vrchol.

Variant 1a.
Až po Granátovú lávku rovnako ako 1. Tu pokračujeme po pravej strane Bradavice žľabom, ktorý sa zanedlho rozvetví. Uhneme doprava (viď obr. 1 a 2) a pod Rohatou vežou sa napojíme na cestu 1.
2. Cez Zvodnú lávku (Mayerova cesta)
Čas: 2½ h
Obtiažnosť: po Zvodnú lávku I, ďalej II-III
Atraktivita: +++

Ako cesta 1 až kým nenarazíme na Granátovú lávku. Tu pokračujeme vľavo od masívu Bradavice širokým žľabom. Výhodnejšie je postupovať jeho ľavým okrajom po skalách, lebo dno je vyplnené pohyblivou sutinou. V Zvodnej lávke prekročíme hrebeň na stranu Veľkej Studenej doliny a asi 10 m traverzujeme po polici. Nedáme sa zlákať zostupom do strmého žľabu (ústi do sedla medzi vrcholy Bradavice), ale zahneme takmer kolmo hore vhĺbením v stene SZ vrcholu (využijeme osadené borháky). Prvý nájdeme v mieste kde sa spomínaná polica križuje s vhĺbením, druhý asi po 20 m priamo hore v smere vhĺbenia. Dostali sme sa na úbočie s miernejším sklonom, po ktorom traverzujeme k sedlu medzi vrcholmi (pomerne jednoducho tiež môžeme vystúpiť na JZ vrchol). Tesne nad sedlom medzi vrcholmi zostúpime strmým vhĺbením. Aj tu nájdeme osadený borhák (v zlom počasí pri mokrom povrchu ho použijeme na zlanenie). Zo sedla medzi vrcholmi ďalej rovnako ako cesta 1.
1. Masív Bradavice, pohľad z Gerlachu
2. Detail masívu Bradavice, pohľad z Opálového sedla
3. Detail masívu Bradavice, pohľad z Kupoly
4. Bradavica, pohľad z Východnej Slavkovskej veže.