end
Sprievodca
Velická kopa
Velická kopa
Velická kopa (2206) je prvá dôležitejšia vyvýšenina v hrebeni Granátových veží, ľahko prístupná z viacerých strán. Od Dvojitej veže ju oddeľuje Sedlo pod Dvojitou, od skupiny Velických hrbov ju delí Sedlo pod Velickou kopou (Medvedie sedlo). Velická kopa je ľahkým turistickým cieľom, ktorý nevyžaduje veľkú časovú investíciu.

POZNÁMKA: Pre prístup ku Velickej kope sa obyčajne používa Granátová lávka. Jedná sa o sutinovo-trávnatú lávku/rampu, ktorá od seba jasne oddeľuje masív Granátových veží a Granátových stien. Granátová lávka (pokiaľ ide o názvoslovie) sa začína v ústí Velickej doliny pod Medvedím chrbtom a končí sa v Opálovom sedle. Avšak konfiguračne už menej zreteľne pokračuje aj ďalej na SZ. Definitívne sa stráca až v oblasti Sedla pod Kupolou.
POZOR!!! Granátová lávka je oblasť s vysokým stupňom ochrany a vstup do nej je zakázaný.
Východisko: Sliezsky dom.
2. Z Granátovej lávky
Čas: 20 min
Obtiažnosť: CH-I
Atraktivita: ++

Na granátovú lávku vstúpime pod Bradavicou (trasa 1), pod Medvedím chrbtom, alebo popod Velickú stenu (trasa č. 5). Po nej sa dostaneme do blízkosti Sedla pod Dvojitou vežou, kde lávku opustíme. Vyhýbajúc sa erodovaným úsekom vystupujeme smerom do sedla. Ešte pred jeho dosiahnutím zabočíme doprava a na strane Velickej doliny sledujeme hrebeň vedúci k vrcholu.

POZN. Vrchol dosiahneme ľahko aj výstupom z Medvedieho sedla
1. Dvojitá veža a časť masívu Velickej kopy.
2. Velická kopa, pohľad z Dvojitej veže.