end
Sprievodca
Tupá
Tupá (2284) sa rozprestiera medzi Lúčnym sedlom a sedlom pod Ostrvou. Na SZ spadá do Zlomiskovej doliny strmými zrázmi, do Štôlskej doliny trávnato-sutinovými miernymi úbočiami. Na JJV vysiela chrbát, ktorý je spojnicou medzi ňou a Klinom (2183).
Východisko: Popradské pleso
Tupá
S1. Do Sedla pod Ostrvou a k Popradskému plesu
Sklon: 37°- 40°
Obtiažnosť: S3-
Expozícia: E1
Prevýšenie: 780 m

Pre prístup na vrchol Tupej pôjdeme najskôr po Tatranskej magistrále do Sedla pod Ostrvou a následne použijeme modrú trasu 1. Zjazd povedieme cca rovnakou trasou. Vrchná časť zjazdu (po Sedlo pod Ostrvou) je mierna a bezpečná. Sklon tu dosahuje maximálne 30°. Po zabočení doprava do žľabu k Popradskému plesu sklon narastá na 37°- 40°.
Svah má dispozíciu na kumulovanie veľkého množstva snehu, podklad je z veľkej časti trávnatý. Pozor na lavíny.


S2
Sklon: 25-30°
Obtiažnosť: S2-
Expozícia: E1
Prevýšenie: 100 m

Vďaka miernemu sklonu je zjazd do Lúčneho sedla veľmi jednoduchý. Z vrcholu sa pustíme smerom k Lúčnemu sedlu, držiac sa na strane štôlskej doliny. Pozor na preveje v blízkosti hrebeňa.
V Lúčnom sedle môžme nadviazať na zjazd S1b z Končistej.


1. Tupá a Ostrva, pohľad z Patrie
2. Tupá a Ostrva, pohľad zo Zlomiskovej doliny