end
Sprievodca
Tupá
Tupá (2284) sa rozprestiera medzi Lúčnym sedlom a sedlom pod Ostrvou. Na SZ spadá do Zlomiskovej doliny strmými zrázmi, do Štôlskej doliny trávnato-sutinovými miernymi úbočiami. Na JJV vysiela chrbát, ktorý je spojnicou medzi ňou a Klinom (2183).
Východisko: Popradské pleso
Tupá
3. zo sedla pod Ostrvou
Čas: ¾ h
Obtiažnosť: CH
Atraktivita: +

V Sedle pod Ostrvou opustíme červenú značku a zahneme po širokom chrbte sa pustíme hore. V čase bez snehovej pokrývky objavíme v suti vyšľapaný znateľný chodníček, sporadicky označený mužíkmi. Oplatí sa ho sledovať a vyhnúť sa tak vratkým balvanom, ktorými je Tupá posiata. Kľukatí sa vpravo od hrabeňa.

Variant cez Klin - zo sedla pod Ostrvou pokračujeme po magistrále smerom k Batizovskému plesu. V mieste kde pod Klinom dosahuje chodník najvyšší bod ho opúšťame a priamo hore po balvanoch a suti zakrátko dosiahneme vrchol Klinu. Odtiaľ sledujeme chrbát, ktorý nás vyvedie až pod vrcholové partie Tupej. Napojíme sa na cestu 1 a vystúpime na vrchol.

3. Z Lúčneho sedla
Čas: ½ h
Obtiažnosť: CH
Atraktivita: +

Pre prístup do Lúčneho sedla použijeme trasu 2 zo Zlomiskovej doliny. Zo sedla sa pustíme k vrcholu Tupej buď priamo sutinovým hrebeňom, alebo mierne na strane Štôlskej doliny.

1. Tupá a Končistá, pohľad z Capej veže
2. Tupá a Končistá, pohľad z Dračieho sedla.