end
Sprievodca
Končistá
Končistá (2535) je posledný a najvyšší vrchol v južnej rázsoche, vybiehajúcej z Popradského Ľadového štítu. Na juh z nej vybieha hrebeň, ktorý sa nižšie rozširuje v široký chrbát, stáčajúci sa na JV. Na JZ spadá k Lúčnemu sedlu širokým sutinovým úbočím, preťatým žliabkami a rebierkami. Má dva vrcholy, J a S. Najvyšší bod J vrcholu je veľký balvan, podobný konskej hlave, tzv. Nákova alebo Jármayho stôl. Končistá patrí medzi najvyššie vrcholy Tatier s ľahkou prístupnosťou.
Východisko: Popradské pleso
Končistá
1. Lúčne sedlo cez Štôlsku dolinu
Čas: 1¼ h
Obtiažnosť: CH
Atraktivita: ++
Do Lúčneho sedla vedú rôzne cesty, variant cez Štôlsku dolinu je najľahší. Tatranskú magistrálu opustíme v mieste ústia Štôlskej doliny, ktorú na Z lemuje masív Končistej, na V masív Klinu a v horných partiách masív Tupej. Stúpame dnom doliny kým nedosiahneme Lúčne Sedlo.
Podľa Návštevného poriadku TANAPu je Štôlska dolina lokalitou, v ktorej je pohyb návštevníkov zakázaný. Trasu využívame len pre únik v krízových situáciách.

2. Lúčne sedlo zo Zlomiskovej doliny
Čas: ½ h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: ++
Pre prístup ku Ľadovému plesu použijeme napríklad trasu č.2 na Vysokú. Ľadové pleso je na svojom Z okraji lemované pôsobivým amfiteátrom, v spodných partiách tvoreným suťou a hore uzavretý strmými prahmi Končistej a Tupej. Približne uprostred v spádnici Lúčneho sedla je vrezaný žľab, po oboch stranách ohraničený rebrami. Vystúpime po suti pod ľavé rebro a po ľavej strane ho prekonáme cez stienku a niekoľko nasledujúcich plošiniek. Keď opäť dosiahneme suťovisko, zabočíme doprava smerom k Lúčnemu sedlu

3. Lúčne sedlo cez Tupú zo Sedla pod Ostrvou
Čas: 1¼ h
Obtiažnosť: CH
Atraktivita: ++
Zaujímavý a praktický prístup do Lúčneho sedla vedie cez sedlo pod Ostrvou a vrchol Tupej.

4. Končistá JZ úbočím z Lúčneho sedla
Čas: 1¼ h
Obtiažnosť: CH-I (Jármayho stôl II-III)
Atraktivita: +
Nad Lúčnym sedlom sa dvíha smerom ku Končistej sutinové úbočie. Ním vedie cesta na vrchol. Je takmer jedno ktorý smer si vyberieme, nakoľko všetky línie sú približne rovnako strmé, bez technických problémov. Najčastejšie sa za výstupovú cestu volí málo výrazný, plytký žľab, spadajúci z vrcholu a rozdeľujúci JZ úbočie cca na polovice. Výstup je technicky nenáročný, napriek tomu však objektívne nebezpečný skrz pochod po vratkých balvanoch.

5. Končistá žľabom medzi S a J vrchol z Lúčneho sedla
Čas: 1¼ h
Obtiažnosť: CH-I (Jármayho stôl II-III)
Atraktivita: +

Z Lúčneho sedla v stúpavom traverze prejdeme do SZ steny Končistej. Opäť je takmer jedno ktorú líniu si zvolíme za výstupovú, avšak najčastejšie sa volí dno plytkého žľabu, ktorý padá spomedzi J a S vrcholu Končistej. Ním ľahko až na vrchol. Opäť pozor na pohyblivé balvany.

1. Končistá, pohľad z Capej veže
2. Končistá, pohľad z Dračieho sedla.
3. Hrebeň Končistej, pohľad zo Žabej veže