end
Sprievodca
Západná Volia štrbina
Západná Volia štrbina
Hlavný hrebeň Vysokých Tatier v úseku medzi Vyšným Žabím sedlom a Východným Mengusovským sedlom sa nazýva Volí chrbát. V jeho západnej časti nájdeme medzi Volími rohmi (presnejšie medzi Západným Volím rohom a Východným Volím rohom) vrezanú Západnú Voliu štrbinu. Štrbina sa nachádza nad Voliou kotlinkou, do ktorej z neho spadajú sutinové svahy bez prahov a skalných prekážok. Nimi vedie opisovaný zjazd.
Východisko: Štrbské pleso, Popradské pleso
S2. Do Volej kotlinky
Sklon: 30-35°
Obtiažnosť: S3
Expozícia: E1
Prevýšenie: 250 m po Voliu kotlinku, 650 m na dno Mengusovskej doliny.

Až do momentu kým dosiahneme Voliu kotlinku je postup rovnaký ako pri túre do Nižnej Hincovej priehyby. Tu zamierime viac vpravo v spádnici Západnej Volej štrbiny, ktorá sa nachádza medzi Západným a Východným Volím rohom. Zjazd vedieme rovnakou trasou. Po ceste nie sú prítomné žiadne prahy, dojazd na dno doliny je dobrý.
1. Západná Volia štrbina, pohľad z Volej kotlinky.
2. Pohľad na Volí chrbát spod Mengusovského Volovca. Autor fotografie: Rišo Lafers.
GPS záznam trasy (formát GPX, archív RAR), len po prístup do Volej kotlinky.
Smer: Mengusovská dolina - Volia kotlinka.
3. Západná Volia štrbina z Volej kotlinky.