end
Sprievodca
Nižná Hincova priehyba
Nižná Hincova priehyba
Hlavný hrebeň Vysokých Tatier v úseku medzi Vyšným Žabím sedlom a Východným Mengusovským sedlom sa nazýva Volí chrbát. V jeho západnej časti nájdeme medzi Volími rohmi (presnejšie Západným Volím rohom) a Hincovou kopou markantné sedlo: Nižnú Hincovu priehybu. Sedlo sa nachádza nad Voliou kotlinkou, do ktorej z neho spadajú sutinové svahy bez prahov a skalných prekážok. Nimi vedie opisovaný zjazd.
Východisko: Štrbské pleso, Popradské pleso
S1. Do Volej kotlinky
Sklon: 30-35°
Obtiažnosť: S2+
Expozícia: E1
Prevýšenie: 250 m po Voliu kotlinku, 650 m na dno Mengusovskej doliny.

Výstup zahájime na dne Mengusovskej doliny v mieste kde sa od modrej značky odpája červená na Rysy. Na úpätí hangu pod Žabími plesami (červený chodník sa tu stáča doprava) značku opustíme a obchádzame hang po ľavej strane. Na úrovni Žabích plies začneme stúpať hore svahom v spádnici Mengusovského Volovca. Keď sa priblížime k úpätiu jeho stien vytraverzujeme doprava do Volej kotlinky. Odtiaľto pokračujeme hore svahom v spádnici Nižnej Hincovej priehyby, paralelne s hrebeňom spájajúcim Mengusovský Volovec a Hincovu vežu.
Zjazd vedieme rovnakou trasou. Po ceste nie sú prítomné žiadne prahy ani prekážky, dojazd na dno doliny je dobrý. Z hľadiska technickej náročnosti sa jedná o jednu z najjednoduchších lyžiarskych túr v Tatrách, ktorú možno doporučiť začínajúcim skialpinistom.
1. Nižná Hincova priehyba, pohľad z Volej kotlinky.
2. Pohľad na Volí chrbát spod Mengusovského Volovca. Autor fotografie: Rišo Lafers.
Záznam trasy pomocou GPS (formát GPX, archív RAR).
Smer: Mengusovská dolina - N. Hincova priehyba