end
Sprievodca
Svišťový štít
Svišťový štít (2382) leží v hlavnom hrebeni a je turisticky ľahko dostupný v zime aj v lete. Jeho široký masív má tri vrcholy. Kolmo na hlavný hrebeň vysiela na sever hrebeň svišťových veží (oddeľujúc tak Svišťovú dolinu od Rovienok) a na juh z neho vybieha chrbát, deliaci Rovienkovú kotlinu od Kotliny pod Divým sedlom. Od Rovienkovej steny ho oddeľuje Svišťové sedlo. Smerom k Divej veži z neho HH pokračuje sériou Divých ihiel.
Východisko: Zbojnícka chata.
Svišťový štít
S   Do Kotliny pod Divým sedlom a St. Smokovca
Sklon: 35°
Obtiažnosť: S3-
Expozícia: E1
Prevýšenie: 350 m po Divú kotlinu, 1370 po Smokovec

Pre výstup môžeme použiť niektorú z ciest 1 až 3 (viď Svišťový štít), najlepšie však trasu 2. Zjazd zo Svišťového štítu do Kotliny pod Divým sedlom patrí medzi jednoduché a panoramaticky hodnotné. Jeho JZ úbočie sa dá zlyžovať viacerými smermi. Treba však pamätať, že ide o mimoriadne lavinózny terén, kde je akumulované obrovské množstvo snehu. Preto je (zvlášť za horších lavínových podmienok) vhodné aby sa výstup aj zjazd vyhýbal centrálnym zberným častiam svahu a viedol napríklad po žltej trase 2 (viď Svišťový štít). Pokračovanie do Starého Smokovca vedie po modrej turistickej značke, alebo lepšie cez Generál a s dĺžkou cca 10 km sa radí medzi najdlhšie tatranské zjazdy.
1. Svišťový štít, pohľad z Bradavice