end
Sprievodca
Svišťový štít
Svišťový štít (2382) leží v hlavnom hrebeni a je turisticky ľahko dostupný v zime aj v lete. Jeho široký masív má tri vrcholy. Kolmo na hlavný hrebeň vysiela na sever hrebeň svišťových veží (oddeľujúc tak Svišťovú dolinu od Rovienok) a na juh z neho vybieha chrbát, deliaci Rovienkovú kotlinu od Kotliny pod Divým sedlom. Od Rovienkovej steny ho oddeľuje Svišťové sedlo. Smerom k Divej veži z neho HH pokračuje sériou Divých ihiel.
Východisko: Zbojnícka chata.
1. Chrbtom z Veľkej Studenej doliny
Čas: 1½ h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: ++

Od Zbojníckej chaty pokračujeme modrou značkou smerom do sedla Prielom. Asi za 15-20 min prídeme k úpätiu chrbta, spadajúceho z vrcholu Svišťového štítu. Hrebeň je na celej svojej dĺžke schodný. Výnimkou je len skalný výšvih v polceste, ktorý obchádzame sprava. Napokon sa opäť vrátime na chrbát, ktorým ľahko až na vrchol.

2. Cez Divú kotlinu
Čas: 1½ h
Obtiažnosť: CH
Atraktivita: +

Začneme kráčať po modrej značke, podobne ako v ceste 1. Tú však sledujeme trochu ďalej, až do miesta, kde sa pod sedlom Prielom stáča hore. Opustíme značený chodník a pokračujeme dnom Divej kotliny až kým sa pred nami neotvorí kamenistý amfiteáter Svišťového štítu. Odtiaľto v podstate ľubovoľným smerom na ľubovoľný z trojice vrcholov. Najčastejšie sa však postupuje po nevýraznom chodníčku v pravej časti svahu, ktorý sa napokon pripojí na cestu 1.
Svišťový štít
3. Hlavným hrebeňom od Svišťového sedla
Čas: 1½ h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: +

Od Zbojníckej chaty sledujeme modrú značku smerom do sedla Prielom. V mieste kde prekročíme potok chodník opustíme a pokračujeme smerom k Pustým plesám Rovienkovou kotlinou. Cestu volíme tak, aby sme čo najmenej išli po suti a čo najviac po trávnatých úsekoch. Popri plesách sa postupne dostaneme pod Svišťové sedlo. Nasleduje technicky jednoduchý, ale nepríjemný úsek - po strmých trávach a suti do Svišťového sedla. Odtiaľto po pohodlnom hrebeni, obchádzajúc prekážky, až pod masív Svišťového štítu. Uhneme doľava a vstúpime do rozlámaného žľabu. Ním hore. Pozor na voľné kamene.
1. Svišťový štít, pohľad z Bradavice
2. Svišťový štít, pohľad z Javorového štítu. Autor fotografie: Rado Petrovič.