end
Sprievodca
Studené sedlo
Studené sedlo
Studené sedlo (2360) leží medzi Východnou Vysokou a Kupolou v rázsoche Bradavice. Predstavuje praktický priechod medzi Veľkou Studenou dolinou a Velickou dolinou.
Východisko: Sliezsky dom.
S1. K Dlhému plesu
Sklon: 40°
Obtiažnosť: S3+
Expozícia: E1
Prevýšenie: 450 m

Zo Studeného sedla spadá na stranu Velickej doliny mierny svah (okolo 33°), bez známok členitosti. V hornej tretine (po prekročení Granátovej lávky) sa zalamuje položenými prahmi, do ktorých sú vrezané žliabky. Najväčším z nich (leží JV od Studeného sedla, prakticky priamo v spádnici vrcholu Kupoly) vedie zjazd. Do sedla vystúpime najlepšie priamo žľabom, alebo v traverze hrebeňa z Východnej Vysokej (fialová trasa 3 na Kupolu).
Pri zlej viditeľnosti môže byť zjazd orientačne náročný, nakoľko po opustení Studeného sedla treba najprv lyžovať šikmo doľava a vstúpiť do správneho žľabu.
K Dlhému plesu sa dostaneme obchádzajúc Guľatý kopec po pravej strane.
1. Kupola, pohľad z Gerlachu
2. Hrebeň od Východnej Vysokej k Bradavici. Studené sedlo leží medzi Východnou Vysokou a Kupolou. Pohľad z Litvorového štítu.
Autor fotografie: Miroslav Benko.