end
Sprievodca
Štrbský štít
Štrbský štít
Štrbský štít (2385) je pekný ihlanovitý vrchol, uzatvárajúci Mlynickú dolinu v hrebeni krivánskej rázsochy. Na Z ho od Hrubého vrchu delia tri vežičky (najnápadnejšia je Štrbská vežička v tvare krivého zubu) a na V ho od Hlinskej veže delí Mlynické sedlo. Na J do Mlynickej doliny vysiela krátky hrebeň, rovnako ako na S do Malej záhradky.
Východisko: Štrbské pleso
S1. Štrbský štít Z úbočím
Sklon: 35-40° (40° na úseku I, 35-38° na úseku II)
Obtiažnosť: S3+ (I), S3- (II)
Expozícia: E1+
Prevýšenie: 300 m (k Capiemu plesu)

Výstup aj zjazd je takmer zhodný so zelenou trasou 2 na Štrbský štít. K odklonu od nej dochádza len v okolí rokliny, ktorá je na obr. 1 označená rímskou I. Roklina v letných mesiacoch nie je schodná, ale v zime za štandardných podmienok je vyplnená snehom. Zatiaľ čo v lete ju obchádzame, v zime lyžujeme priamo ňou. Úsek I je najstrmšie a najužšie miesto celého zjazdu. Sklon tu dosahuje 40° a šírka rokliny je cca 5 m. Celý úsek II až po vrcholový hrebeň vedie po otvorenom svahu s dostatočným priestorom na manévrovanie a je miernejší (35-38°). Z vrcholového hrebeňa je to na vrchol len pár desiatok metrov a za dobrých snehových podmienok sa aj tento úsek dá lyžovať. Sklon tu narastá na 40°. Ide o pomerne ľahkú, panoramaticky hodnotnú skialpinistickú túru.
Pozor na dojazd. Nevinne vyzerajúca pláň v oblasti II je ukončená desiatky metrov vysokými prahmi. Jediné miesto kadiaľ sa dá bezpečne prejsť je roklina I. Pri dlhom a nekontrolovanom páde hrozí zrážka so skalami a prepadnutie cez spomínané prahy.
1. Štrbský štít, pohľad spod Hrubého vrchu. Autor fotografie: Martin Dendis.