end
Sprievodca
Štrbský štít
Štrbský štít
Štrbský štít (2385) je pekný ihlanovitý vrchol, uzatvárajúci Mlynickú dolinu v hrebeni krivánskej rázsochy. Na Z ho od Hrubého vrchu delia tri vežičky (najnápadnejšia je Štrbská vežička v tvare nápadného krivého zubu) a na V ho od Hlinskej veže delí Mlynické sedlo. Na J do Mlynickej doliny vysiela krátky hrebeň, rovnako ako na S do Malej záhradky.
Východisko: Štrbské pleso
1.
Čas: 4 h
Obtiažnosť: CH-I
Atraktivita: ++

Zo Štrbského plesa po žltej značke až k Nižnému Koziemu plesu. Značený chodník tu opustíme a odbočíme doprava na nepríjemné balvany. Popod hang sa v pravotočivom oblúku dostaneme pod východné úbočie štítu. Vystúpili sme na vyššie poschodie doliny a odtiaľto už môžeme vidieť vo vrcholovom hrebeni nápadnú štrbinu. Vedie do nej sutinový žľab, končiaci na vybiehajúcom ramene. Touto trasou vedie výstupová cesta. V žľabe sa snažíme vyhýbať úsekom s pohyblivou suťou a využívame radšej skalné lemovanie po bokoch. Zo štrbiny po ľahkom hrebeni doprava na vrchol.

2.
Čas: 3½ h
Obtiažnosť: CH-I
Atraktivita: +

Zo Štrbského plesa po žltej značke až do najvyššieho poschodia doliny ku Capiemu plesu. Tu značený chodník opustíme a sprava obídeme Capie pleso. Po suti prídeme takmer až k Okrúhlemu plesu a stúpať doprava k vrcholu začneme v mieste, kde zo Štrbského štítu najďalej vybieha trávnaté rameno. Ak nie je v teréne sneh, môžeme sa nechať viesť slabo znateľným chodníčkom lemovanom mužíkmi. Rameno po ktorom stúpame sa postupne na pravej strane stáva strmé, ohraničené zarezanou roklinou, prechádzajúcou vyššie do sutinového úbočia Štrbského štítu. Opatrne traverzujeme po pravej strane ramena k miestu, kde roklina zaniká a ďalej pokračujeme po suti v plytkom žľabe. Po dosiahnutí vrcholového hrebeňa ho sledujeme doľava a po pár minútach dosiahneme vrchol.
1. Štrbský štít, pohľad z Mlynickej doliny
2. Štrbský štít, pohľad spod Hrubého vrchu. Autor fotografie: Martin Dendis.
3. Štrbský štít, pohľad od Štrbského plesa