end
Sprievodca
Sedlo nad Širokým žľabom
Sedlo nad Širokým žľabom
Sedlo nad Širokým žľabom (2199) leží v hrebeni Bášt medzi Malou a Prednou Baštou. Meno získalo po Širokom žľabe, ktorý z neho spadá na stranu Mengusovskej doliny. Predstavuje technicky nenáročný prechod medzi Mengusovskou a Mlynickou dolinou, no napriek tomu sa využíva len zriedkavo. V lete je prístup do žľabu zo strany Mengusovskej doliny komplikovaný vysokou kosodrevinou a v zime sú svahy pod sedlom na obe strany pomerne lavinózne. Z hľadiska skialpinizmu je vyhľadávaný hlavne svah do Mlynickej doliny.
Východisko: Štrbské pleso
S1 Do Mlynickej doliny k vodopádu Skok
Sklon: 35-40°
Obtiažnosť: S3
Expozícia: E1
Prevýšenie: 500 m (po Skok)

Zjazd aj výstup vedie po modrej trase 3 na Malú Baštu, šikmo doľava stúpajúcim nevýrazným vhĺbením. Dno žliabku je v lete pokryté suťou a z veľkej časti trávou, preto pravdepodobnosť odtrhu základovej lavíny je pomerne vysoká. Zjazd je priamočiary, bez prekážok a prahov, s dobrým dojazdom na dne doliny.
Hlavne z jari a počas oteplení pozor na lavíny! Pri prevládajúcom SZ smere vetra sa vytvára v sedle prevej s orientáciou do Mengusovskej doliny.
1. Hrebeň Bášt a Sedlo nad Širokým žľabom. Pohľad zo zjazdoviek pod Soliskom. Autor fotografie: Miroslav Benko.
2. Sedlo nad Širokým žľabom. Pohľad sponad vodopádu Skok.
3. Sedlo nad Širokým žľabom. Pohľad spod vodopádu Skok.