end
Sprievodca
Sedlo nad Skokom
Sedlo nad Skokom
Sedlo nad Skokom je preliačenina v hrebeni Bášt medzi Patriou a Malou Baštou. Spadá z neho žľab tak na stranu Mlynickej ako aj Mengusovskej doliny.
Východisko: Štrbské pleso
Do Mlynickej doliny k vodopádu Skok
Sklon: 35-40°
Obtiažnosť: S3+
Expozícia: E1
Prevýšenie: 470 m (po Skok)

Zjazd aj výstup vedie defacto po zelenej trase 2 na Patriu. Dno žľabu je v lete pokryté suťou a z veľkej časti trávou. Pravdepodobnosť odtrhu základovej lavíny je pomerne vysoká. Svah je spočiatku široký, postupne sa lievikovito zvažujúci. Žľab sa smerom nadol stáva po stranách ohraničený a v prostrednej tretine najstrmší (40°). Na rozhraní spodnej a prostrednej tretiny je zúžený skalnou kulisou. Pravdepodobne jednoduchšia je obchádzka B, ktorá je výhodnejšia aj pri nízkom stave snehu. Inak je žľab priamočiary a s dobrým dojazdom na dne doliny.
Hlavne z jari a počas oteplení pozor na lavíny! Pri prevládajúcom SZ smere vetra sa vytvára v sedle prevej s orientáciou do Mengusovskej doliny.
1. Hrebeň Bášt, končiaci Patriou. Pohľad zo zjazdoviek pod Soliskom. Autor: Miroslav Benko.
2. Sedlo nad Skokom. Pohľad od vodopádu Skok.