end
Sprievodca
Opálová stena
Opálová stena
Opálová stena stojí nad nad Velickou dolinou v hrebeni Velických granátov. Nie je celkom jednoznačné či ju možno považovať za samostatný štít alebo len za akúsi vyzdvihnutú galériu Opálovej veže, od ktorej ju oddeľuje plytké Opálové sedlo. Opálovým sedlom prechádza Granátová lávka. Na JV Opálová stena susedí s Granátovou stenou, od ktorej ju oddeľuje Granátový kotol. Na SZ ju od ostatných útvarov ohraničuje hlboký Kvetnicový žľab. 
POZNÁMKA: Granátová lávka je z hľadiska prístupu na hrebeň Velických Granátov dôležitý objekt. Jedná sa o sutinovo-trávnatú lávku/rampu, ktorá od seba jasne oddeľuje masív Granátových veží a Granátových stien. Granátová lávka (pokiaľ ide o názvoslovie) sa začína v ústí Velickej doliny pod Medvedím chrbtom a končí sa v Opálovom sedle. Avšak konfiguračne už menej zreteľne pokračuje aj ďalej na SZ. Definitívne sa stráca až v oblasti Sedla pod Kupolou.
POZOR! Podľa Návštevného poriadku TANAPu sú Granátová lávka a priľahlé steny lokalitou, v ktorej je pohyb návštevníkov zakázaný. Granátovú lávku využívame len pre únik v krízových situáciách.
Východisko: Sliezsky dom.
2. Z Opálového sedla
Čas: 5 min
Obtiažnosť: CH
Atraktivita: ++

Do Opálového sedla sa dostaneme po Granátovej lávke (trasa 1 na obr. 1). Najvýhodnejšie je na ňu nastúpiť z Kvetnicového žľabu pod Opálovou stenou (viď trasa 1 na Bradavicu). Z Opálového sedla bez ťažkostí dosiahneme vrchol.
1. Opálová stena a Granátová lávka, pohľad z Gerlachu. Autor fotografie: Sveťo Lacko