end
Sprievodca
Malá Rohatá štrbina
Malá Rohatá štrbina
Hlavný hrebeň Vysokých Tatier v úseku medzi Vyšným Žabím sedlom a Východným Mengusovským sedlom sa nazýva Volí chrbát. V jeho západnej časti nájdeme medzi Volími rohmi (presnejšie Východným Volím rohom) a Rohatým hrebeňom vrezanú Malú Rohatú štrbinu. Štrbina sa nachádza nad Voliou kotlinkou, do ktorej z nej spadajú sutinové svahy bez prahov a skalných prekážok. Nimi vedie opisovaný zjazd.
Východisko: Štrbské pleso, Popradské pleso
S3. Do Volej kotlinky
Sklon: 30-35°
Obtiažnosť: S2+
Expozícia: E1
Prevýšenie: 250 m po Voliu kotlinku, 650 m na dno Mengusovskej doliny.

Až do momentu kým dosiahneme Voliu kotlinku je postup rovnaký ako pri túre do Nižnej Hincovej priehyby. Tu zamierime viac vpravo, tak aby sme sa dostali do spádnice Malej Rohatej štrbiny, ktorá sa nachádza medzi Východným Volím rohom a Rohatým hrebeňom. Zjazd vedieme rovnakou trasou. Po ceste nie sú prítomné žiadne prahy, dojazd na dno doliny je dobrý.
1. Západná Volia štrbina, pohľad z Volej kotlinky.
2. Pohľad na Volí chrbát spod Mengusovského Volovca. Autor fotografie: Rišo Lafers.
GPS záznam trasy (formát GPX, archív RAR), len po prístup do Volej kotlinky.
Smer: Mengusovská dolina - Volia kotlinka.
3. Malá Rohatá štrbina z Volej kotlinky.