end
Sprievodca
Litvorový štít
Litvorový štít
Litvorový štít (2423) je napriek slušnej výške neveľmi výrazným vrcholom kvôli tesnému susedstvu s masívom Gerlachovského štítu. Leží v hlavnom hrebeni medzi Zadným Gerlachom a Velickým štítom, oddelený Litvorovým a Velickým sedlom.
Východisko: Sliezsky dom
1. Hlavným hrebeňom cez Litvorové sedlo
Čas: 2¾ h (zo Sliezskeho domu)
Obtiažnosť: I
Atraktivita: ++

Od Sliezskeho domu kráčame po zeleno značenom chodníku až kým sa nedostaneme za Guľatý kopec pod stúpanie na Poľský hrebeň. V tomto mieste chodník opustíme a zahneme doľava. Po ľavej strane minieme pozvolna zanikajúce Velické plieska (ich prítomnosť závisí od množstva zrážok). Šikmým traverzom doľava zdolávame sutinou pokrytý svah a popod steny Zadného Gerlachu sa mierne stočíme doprava ku Litvorovému sedlu (až sem obtiažnosť CH). Zo sedla po skalnatom, dobre vrstvenom hrebeni vystúpime ľahko na vrchol (I).

2. Hlavným hrebeňom cez Velické sedlo
Čas: 2¼ h (z Poľského hrebeňa)
Obtiažnosť: II (II-III)
Atraktivita: +++

Túra sa začína v sedle Poľský hrebeň, kde opustíme značený chodník. Úvodná časť výstupu je totočná s výstupom na Velický štít cestou č. 1. Z vrcholu musíme zostúpiť do Velického sedla, preto zlaníme dole takmer kolmou stienkou na stranu Velickej doliny kým nedosiahneme trávnaté stupne Hlavného hrebeňa. Tento úsek je najťažšou časťou výstupu, pri postupe opačným smerom obtiažnosť II-III. K Velickému sedlu traverzujeme na strane Velickej doliny, len veľký platňovitý blok obchádzame na S strane. Smerom k vrcholu nasleduje niekoľko ľahkých výšvihov, ktoré prekonávame traverzom na strane Velickej doliny.

3. Variant do Litvorového sedla
Čas: 2¼ h (zo Sliezskeho domu po sedlo)
Obtiažnosť: CH
Atraktivita: ++

Cesta je alternatívnym prístupom do Litvorového sedla. Značený chodník opustíme za Guľatým kopcom a po sutinovej rampe stúpame ku stenám Zadného Gerlachu. Tu sa stočíme doprava a kopírujúc masív Zadného Gerlachu po sutinovom úbočí sa napojíme na cestu č. 1.
1. Litvorový štít, pohľad spod Bradavice
2. Detail partií Hlavného hrebeňa v okolí Velického štítu, pohľad od Litvorového štítu. Autor fotografie D.Lukáč