end
Sprievodca
Velický štít
Velický štít
Velický štít (2320) je prvým vrcholom v známej hrebeňovej túre "Martinovka". Stojí v závere Velickej doliny v hlavnom hrebeni medzi Velickým sedlom a Poľským hrebeňom. (Medzi Poľským hrebeňom a Velickým štítom nájdeme ešte nevýrazné vrcholy: Zamrznutá kopa (2128), Malý Velický štít). Je uzlovým bodom, z ktorého na sever vybieha bočný hrebeň na Hrubú vežu a krátky hrebienok k Litvorovému plesu.
Východisko: Sliezsky dom
1. Z Poľského hrebeňa cez Zamrznutú kopu a Malý Velický štít
Čas: 1 h
Obtiažnosť: II
Atraktivita: +++

Od Sliezskeho domu kráčame po zelenej značke na Poľský hrebeň. Tu chodník opustíme a na strane Zmrznutého kotla postupujeme jednoduchým terénom pozdĺž hlavného hrebeňa. Zamrznutú kopu prekonáme doprava ubiehajúcim strmým vhĺbením, ktoré nás vyvedie do jej vrcholových platní. Traverzujeme ich po pohodlnej polici, alebo si spravíme niekoľko metrovú zachádzku na jej kompaktný vrchol (skalný kôň). Za Zamrznutou kopou zídeme ľahko do sedielka a po trávnatých stupňoch vystúpame k stienke, trávnatou trávnatou policou preťatej na dve časti. Spodnú časť prekonáme strmým žliabkom smerujúcim šikmo doprava. Po polici traverz cca 4 m až pod strmú puklinu. Ňou lezieme približne 6 m a popod zubatý hrebeň vytraverzujeme do sedielka vľavo. Tu prejdeme na stranu Velickej doliny a sledujúc hrebeň vystúpime na Malý Velický štít. Odtiaľ 10 m zostup do sedielka v ktorom sa pripája cesta č. 2 a na strane Zmrznutého kotla vystúpime ľahkým terénom na vrchol.
Výstup v dobrej, kompaktnej skale.

2. Cez Horné Velické plieska
Čas: 1¼ h (od opustenia značeného chodníka)
Obtiažnosť: I (CH-I)
Atraktivita: +

Turistický chodník na Poľský hrebeň opustíme za Guľatým kopcom. Traverzujeme po vrstevnici a ľavotočivým oblúkom sa po balvanoch a suti dostaneme k Horným Velickým plieskam. Odtiaľto vidíme markantný sutinový žľab ktorým vedie ďalší postup. Vyvedie nás do sedla medzi Malý Velickým a Velickým štítom, kde sa napojíme na cestu 1 a na strane Zmrznutého kotla ľahko vystúpime na vrchol.
Pozn.: výstup cestou 2 je technicky nenáročný, ale kvôli voľným kameňom v žľabe nepríjemný a objektívne nebezpečný. Cestu je výhodné použiť v zime za dobrých snehových a lavínových podmienok.
1. Velický štít, pohľad spod Bradavice
2. Velický štít, pohľad od Poľského hrebeňa. Obtiažnejšie partie značené plnou čiarou.
3. Velický štít, detail obtiažnejších partií. Pohľad zo Zamrznutej kopy.
4. Velický štít. Pohľad od Horných Velických pliesok.
Záznam trasy pomocou GPS (formát GPX, archív 7z).
Smer: Velický štít - Velická dolina