end
Sprievodca
Ľadový štít
Ľadový štít
Ľadový štít (2630) je tretí najvyšší tatranský končiar. Stojí v HH a zvlášť zo severu a západu pôsobí mimoriadne mohutne. Od Malého Ľadového štítu ho delí Ľadová štrbina a od Zadného Ľadového štítu Ľadová priehyba. K severu vysiela vežičkami posiaty Suchý hrebeň.
Východisko: Teryho chata
1. Cez Ľadového koňa
Čas: 2¼ h
Obtiažnosť: I-II
Atraktivita: +++

Za Teryho chatou pokračujeme ešte kúsok po zeleno značenom chodníku a v mieste kde sa stáča smerom k Pfinnovej kope ho opustíme. Pokračujeme po zreteľnej cestičke naľavo od dna Kotliny piatich spišských plies popod steny Malého Ľadového a Ľadového štítu. V blízkosti J steny Snehového štítu zabočíme v serpentínach šikmo doľava po sutine, ktorá je z ľavej strany ohraničená strmými stenami. Vystúpime až do Ľadovej priehyby a ďalej pokračujeme priamo hrebeňom po pohodlnom chodníku, ktorý nás privedie k Ľadovému koňu. Je to úzky, rovný, 22m dlhý ostrý hrebeň, vystavaný z niekoľkých blokov. Tu traba zvýšiť pozornosť, ide o najexponovanejšiu časť výstupu. Po prekonaní koňa pokračujeme po ľahkých stupňoch pár metrov naľavo od vrcholového hrebeňa a po asi 10 minútach dosiahneme vrchol. Pôsobivý výstup.

2. Z Malého Ľadového štítu
Čas: ½ h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: +

Z Malého Ľadového štítu vedie k Ľadovému štítu ostrý hrebeň cez Ľadovú štrbinu. Prejsť sa dá aj priamo ním, ale jedná sa o pomerne exponovanú hrebeňovú túru v obtiažnosti II (miestami II-III). Výhodnejšie je podísť hrebeň zo strany Suchej doliny. Zostúpime kúsok po Suchom ramene (viacero variánt) a traverzujeme po sutinovom dne Suchého žľabu. Po širokej nevýraznej lávke prídeme na Suchý hrebeň a ním po pár desiatkach metrov vystúpime na vrchol.
1. Ľadový štít, pohľad z Baraních rohov
2. Ľadový štít, pohľad z Kolového štítu
3. Ľadový štít, pohľad z Javorového štítu