end
Sprievodca
Malý Ľadový štít
Malý Ľadový štít
Malý Ľadový štít (2611) je krásny, vysoký vrchol, stojaci nad Malou Studenou dolinou a Dolinkou pod Sedielkom. Od Ľadového štítu ho delí Ľadová štrbina. Z jeho vrcholu sa na Z odpája rebro, ohraničujúce Suchý žľab. Na J vybieha relatívne dlhý hrebeň zakončený Pfinnovou kopou, oddeľujúci Dolinku pod Sedielkom od Kotliny piatich Spišských plies. Hlavný hrebeň sa z neho odpája na JZ a klesá až do Sedielka, kadiaľ prechádza zelená značka. Patrí medzi ľahko dostupné turistické ciele.
Východisko: Teryho chata
1. Zo Sedielka
Čas: 1 h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: +++

Do Sedielka sa dostaneme po zelenej značke od Teryho chaty. Zabočíme doprava, sledujúc široký suťou pokrytý chrbát asi na úseku 50 m a vstúpime do prvej plytkej rokliny, ktorá sa odkláňa mierne doľava. Roklina sa na viacerých miestach vetví, my však sledujeme stále pôvodnú líniu. Neďaleko pod vrcholovým hrebeňom sa roklina stáva hlboko vrezanou do okolitých skál. Tu vylezieme na jej ľavé ohraničenie (pilierik), ktorým sa dostaneme na vrcholový hrebeň.
1. Malý Ľadový štít, pohľad z Javorového štítu
2. Malý Ľadový štít, pohľad zo Širokej veže