end
Sprievodca
Malý Kežmarský štít
Malý Kežmarský štít
Malý Kežmarský štít (2513) je SV predvrcholom Kežmarského štítu. Oddeľuje ho od neho Vyšná Kežmarská štrbina. Na opačnej strane je oddelený od Kežmarskej kopy Nižnou Kežmarskou štrbinou. Je známy predovšetkým mohutnou severnou stenou, ktorou spadá do Doliny Zeleného plesa a ktorá je so svojimi 900 metrami najväčšou vo Vysokých Tatrách vôbec.
Východisko: Chata pri Zelenom plese, Skalnatá chata.
POZOR!  Podľa Návštevného poriadku TANAPu je Huncovská kotlinka lokalitou, v ktorej je pohyb návštevníkov zakázaný. Trasu 2 využívame len pre únik v krízových situáciách.
1. Od Veľkej Svišťovky po hrebeni
Čas: 2 h
Obtiažnosť: I, jedno miesto II (platňa označená krížikom)
Atraktivita: ++

Z červenej značky odbočíme smerom ku Kežmarským štítom v sedle pod Svišťovkou, traverzujúc popod hrebeň. Prejdeme cez Kežmarskú kopu a prekročíme Nižnú Kežmarskú štrbinu. Tu sa hrebeň začína strmo dvíhať. Prejdeme na jeho ľavú stranu až sa dostaneme k jedinému ťažšiemu miestu v ceste - naklonenej puknutej platni (na obr. označená krížikom). Za ňou nasleduje už len úbočie s nakopenými balvanmi, ktoré sa postupne zmieržuje až plynule vyústi na vrchol.

2. Z Kežmarského štítu
Čas: 20 min
Obtiažnosť: CH
Atraktivita: +

Pod Kežmarský štít sa dostaneme po ceste 2. Blízko Vyšnej Kežmarskej štrbiny, kde cesta 2 zabáča doľava na vrchol Kežmarského štítu ju opustíme a pokračujeme doprava na blízky vrchol Malého Kežmarského štítu.
1. Malý Kežmarský štít, pohľad z Veľkej Svišťovky. Autor fotografie: Miroslav Benko.