end
Sprievodca
Hincova veža
Hincova veža
Hincova veža (2372) je menej významná vyvýšenina v HH zvanom Volí chrbát. V skutočnosti sa jedná a dvojvrcholový útvar, zložený z Hincovej vežičky (JV) a Hincovej veže (SZ), ktoré sú oddelené Hincovou štrbinou. Na Z je od Hincovej kopy oddelená Vyšnou Hincovou priehybou (na schematickej mapke nezakreslené) a od Východného Mengusovského štítu ju na SZ delí Východné Mengusovské sedlo. Smerom na J z nej vybieha hrebienok smerom k Mengusovskému Volovcu, od ktorého je oddelená Volovcovým sedlom.
Východisko: Popradské pleso
3. Z Volieho chrbta
Čas: ¼ h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: ++

K Hincovej priehybe (sedlo na Volom chrbte blízko Hincovej veže) sa dostaneme po červenej trase 1 (viď výstup na Voliu vežu a traverz Volieho chrbta). Smerom k Hincovej veži sledujeme ľahký hrebeň, tiahnuci sa do pomerne výraznej Hincovej štrbiny. Samotný vrchol má podobu bašty a vystúpime naň krátkym strmým žliabkom.
1. Pohľad na časť Volieho chrbta s Hincovou vežou, pohľad z Mengusovskej doliny. Autor fotografie: Miroslav Benko.
2. Hincova veža a časť Volieho chrbta, pohľad z Kotliny Žabích plies. Autor fotografie: Miroslav Benko.
3. Hincova veža a časť Volieho hrebeňa, pohľad z Tatranskej magistrály. Autor fotografie: Miroslav Benko.