end
Sprievodca
Ganek
Ganek (Gánok)
Ganek (Gánok) (2459) vyrastá v hlavnom hrebeni nad troma dolinami: Kačacou, Rumanovou a Ťažkou. Smerom na SZ od hlavného vrcholu leží Prostredný Ganek a Malý Ganek. Masív Ganku je oddelený od Rumanovho štítu Gankovou štrbinou a od Vysokej troma Rumanovými sedlami. Steny Ganku spadajú kolmo do všetkých dolín. Mimoriadne odstrašujúcim dojmom pôsobí jeho severozápadná, 300 m stena, prerušená horizontálnou sutinovou galériou.
Východisko: Popradské pleso
2. Cez Gankovu štrbinu
Čas: 3 h
Obtiažnosť: II-
Atraktivita: +++

Cestou 1 na Zlobivú sa dostaneme až na Rumanovu terasu. Tu z pôvodného smeru zahneme po terase doľava smerom ku Ganku. Zhruba pod Rumanovým štítom začneme šikmo doprava stúpať aby sme v nepríjemnej pohyblivej suti napokon vystúpili do Gankovej štrbiny. Zväčša na strane Rumanovej dolinky sledujeme líniu ostrého, strmo sa dvíhajúceho hrebeňa.
Pozor, miestami veľmi exponované.
1. Gánok, pohľad zo Zlomísk
2. Gánok, pohľad z Vysokej. Autor fotografie: Martin Dendis.