end
Sprievodca
Zlobivá
Zlobivá
Zlobivá (2426) sa impozantne vypína nad Rumanovou (Zlomiskovou) a Kačacou dolinou. Patrí do okruhu ťažšie dostupných, málo navštevovaných vrcholov. Jej masív pozostáva z troch vrcholov (Zlobivá, Wachterova veža, Zlobná kopa) a rozprestiera sa v hlavnom hrebeni medzi Rumanovým štítom a Západným štítom nad Železnou bránou.
Východisko: Popradské pleso
1.
Čas: 2½ h
Obtiažnosť: II-III
Atraktivita: +++

Podobne ako pri ceste 2 na Vysokú kráčame hore Zlomiskovou dolinou. Nepokračujeme až k Ľadovému plesu ale pod ním zabočíme doľava, hore trávnatým svahom. Sutinoviskom sa po pravom okraji Rumanovej dolinky približujeme k Zlobivej málo znateľným chodníčkom, sporadicky značenom mužíkmi. Odtiaľto už vidíme sutinovú lávku, tiahnucu sa od Zlobivej popod Rumanov štít až ku Ganku. Nástup na ňu je vľavo od spádnice Zlobivej, kde trávnatý jazyk siaha najvyššie do skál. Tu vstúpime do žľabu ktorý nás na lávku vyvedie. Pri výstupe na Gánok či Rumanov štít by sme tu zabočili doľava po lávke, ale teraz budeme pokračovať naďalej hore žľabom, ktorý sa medzičasom rozšíril. Žľab ústi na Ďalšiu lávku (tentoraz užšiu a výraznejšiu). Nenecháme sa zlákať v postupe žľabom, lebo po tom ako by sme dosiahli vrcholový hrebeň by sme sa dostali do horolezeckých problémov. Lávkou pretraverzujeme doprava až za hranu piliera spadajúceho zo Zlobivej. Ďalej po nej nepokračujeme, ale vkročíme do žľabu, ktorým začneme opäť stúpať priamo k vrcholu. Žľab postupne zanikne a pod vrcholovými partiami prechádza plynule v zvažujúci sa pilier. Ním na vrchol.
Pozor, miestami veľmi exponované.
1. Zlobivá, pohľad zo Zlomísk
2. Zlobivá, pohľad z Vysokej. Autor fotografie: Martin Dendis.