end
Sprievodca
Východná Slavkovská veža
Východná Slavkovská veža
Východná Slavkovská veža (2356) stojí v hrebeni, ktorý sa tiahne od Bradavice k Slavkovskému štítu a oddeľuje od seba Veľkú Studenú dolinu a Slavkovskú dolinku. Na V je od Zadného Slavkovského hrbu oddelená Slavkovským sedlom, od Prostrednej Slavkovskej veže ju delí Tmavá lávka. Do Veľkej Studenej doliny vysiela hrebeň, ktorým ohraničuje Dolinku nad Vareškovým plesom. Hlavne v zime predstavuje vďačný a ľahký turistický cieľ.
Východisko: Hrebienok, Zbojnícka chata.
1. Od Vareškového plesa
Čas: 1¾ h
Obtiažnosť: CH
Atraktivita: ++

K Vareškovému plesu prídeme po modrej značke Veľkou Studenou dolinou. Obídeme pleso a vstúpime do Dolinky nad Vareškovým plesom. Nad nami vidíme Slavkovské sedlo a napravo Východnú Slavkovskú vežu. Hľadajúc si najschodnejšiu cestu suťoviskom vystúpime do Slavkovského sedla, odkiaľ ľahkým hrebienkom dosiahneme vrchol.
Až do Slavkovského sedla postupujeme po suťovisku. Túru je preto výhodnejšie absolvovať v zime a na lyžiach (viď Slavkovské sedlo).
1. Východná Slavkovská veža, pohľad z Veľkej Studenej doliny
2. Východná Slavkovská veža, pohľad z Javorového štítu. Autor fotografie: Rado Petrovič
3. Východná Slavkovská veža. Pohľad zo Sedla pod Dvojitou vežou. Autor fotografie: M. Barton, www.vetroplachmagazin.sk
4. Východná Slavkovská veža. Pohľad zo Zadného Slavkovského hrbu.