end
Sprievodca
Slavkovské sedlo
Slavkovské sedlo (2295) leží v rázsoche Bradavice (z HH sa odpája na Východnej Vysokej), presnejšie v časti s názvom Vareškový hrebeň. Spojuje Východnú Slavkovskú vežu so Zadným Slavkovským hrbom. Je dobrým priechodom medzi Veľkou Studenou dolinou a Slavkovskou dolinkou.
POZOR!!! Slavkovská dolinka je oblasť s vysokým stupňom ochrany a vstup do nej je zakázaný.
Východisko: Hrebienok, Zbojnícka chata, Sliezsky dom
Slavkovské sedlo
S1. Do Veľkej Studenej doliny k Vareškovému plesu
Sklon: 35°
Obtiažnosť: S3
Expozícia: E1
Prevýšenie: 480 m

Stojac na dolnom okraji Vareškového plesa vidíme pred sebou vo Vareškovom hrebeni rozľahlé Slavkovské sedlo, z ktorého do Vareškovej kotlinky spadá široký žľab. Ním vedie výstup aj zjazd. Žľab má najväčší sklon v prostrednej tretine. Na SZ je lemovaný bočným rebrom z Východnej Slavkovskej veže a na JV masívom Zadného Slavkovského hrbu. Z hľadiska manévrovania a aj pravdepodobného toku lavín je výhodnejšie lyžovať v ľavej časti žľabu (pri pohľade zhora), t.j. bližšie k spomínanému rebru. Dojazd je bezpečný a v ceste nestoja prahy ani prekážky.
Od Vareškového plesa môžeme pokračovať do Starého Smokovca dole hangom a Generálom.
Pri dlhotrvajúcom SZ prúdení sa v sedle môže tvoriť prevej.


S2. Do Slavkovskej dolinky
Sklon: 35-40°
Obtiažnosť: S3+
Expozícia: E1
Prevýšenie: 250 m

Zjazd do Slavkovskej Dolinky vedie žľabom, ktorý je v lete krytý trávou a sutinou. Vďaka tomuto podkladu tu hlavne z jara hrozia základové lavíny. Najstrmšia je horná tretina žľabu. Žľab je priamočiary, bez prekážok a prahov, s dobrým dojazdom.
POZOR!!! Slavkovská dolinka je oblasť s vysokým stupňom ochrany a vstup do nej je zakázaný.
1. Slavkovské sedlo vo Vareškovom hrebeni. Pohľad zo Streleckej kotliny.
2. Vareškový hrebeň a Slavkovské sedlo. Pohľad z Prostredného hrebeňa. Autor fotografie: Matej Kurek.
3. Vareškový hrebeň a Slavkovské sedlo. Pohľad spod Bradavice.
4. Slavkovské sedlo. Pohľad zo Slavkovskej dolinky.
5. Slavkovské sedlo. Pohľad zo Sedla pod Dvojitou vežou. Autor fotografie: M. Barton, www.vetroplachmagazin.sk