end
Sprievodca
Žltá lávka
Žltá lávka
Žltá lávka (2310) je štrbina medzi Žltou vežou a Drobnou vežou. Dá sa z nej ľahko zostúpiť tak ku Streleckým poliam (Veľká Studená dolina) ako aj do Dolinky pod Sedielkom (Malá studená dolina). Z ďaleka to však nie je tak pohodlný priechod ako neďaleké Priečne sedlo, ktorým prechádza značený chodník. Žľaby, ktoré z nej spadajú na obe strany sú zaujímavé hlavne z lyžiarskeho pohľadu, v lete sú vyplnené nepríjemnou suťou.
Východisko: Hrebienok, Teryho chata, Zbojnícka chata
S1. Žltá lávka do Velkej Studenej doliny (na Strelecké polia)
Sklon: do 40°
Obtiažnosť: S3
Expozícia: E1
Prevýšenie: 650 mH na dno Veľkej Studenej doliny, 250 mH po Strelecké polia.

Modro značený chodník opustíme približne na úrovni Malého hrotu a uhneme doprava kde pod snehom tušíme sutinový kužeľ. Kužeľ končí v žliabku, ktorý nás prevedie pomedzi prahy na Strelecké polia. Priamo pred nami sa týči Žltá lávka, ohraničená zľava Drobnou a sprava Žltou vežou. Spadá z nej výrazný žľab, ktorým vedieme výstup aj zjazd. Na strane Žltej veže je ohraničený kolmými platňovitými stenami, podľa snehových podmienok vyčnievajú v hornej polovici žľabu dva skalné ostrovčeky.
Zjazd: je priamočiary, najstrmšie miesto je tesne pod sedlom (okolo 40°), spodné dve tretiny sú miernejšie. Dojazd na Strelecké polia je dobrý.

S2. Žltá lávka do Malej Studenej doliny (Dolinka pod Sedielkom)
Sklon: do 40°
Obtiažnosť: S3
Expozícia: E1
Prevýšenie: 450 mH pod Žltú stenu, 200 mH do Dolinky pod Sedielkom.

Zelenú značku opustíme pod Žltou stenou a zabočíme vľavo do Dolinky pod Sedielkom. Obchádzajúc Žltú stenu sa pred nami objaví Žltá veža (vľavo) a Drobná veža (vpravo). Medzi nimi Žltá lávka, z ktorej spadá mierne stáčajúci sa krátky žľab, ktorý prechádza do otvoreného svahu. Tadiaľto vedie výstup aj zjazd.
Zjazd: Najstrmšie miesto je tesne pod sedlom, odkiaľ musíme vytraverzovať popri skalnom rebierku do žľabu (cca 30 m). Žľab nie je celkom priamočiary (pri pohľade zhora sa stáča mierne doľava), ale je bez prekážok a s bezpečným dojazdom. Pozor na kvalitu snehu - pri prevládajúcom SZ prúdení môžu byť prítomné nestabilné snehové útvary.1. Žltá lávka, pohľad zo Slavkovského štítu. Autor fotografie: Martin Černička. (http://www.terminus.sk/~dedo)
GPS záznam trasy (formát GPX, archív 7z)
Smer: Veľká Studená dolina - Strelecké polia - Žltá lávka
2. Žltá lávka, pohľad zo Streleckých polí
3. Žltá lávka, pohľad zo Streleckých polí
4. Žltá lávka, pohľad od Baranieho sedla