end
Sprievodca
Kozí štít
Žeruchové veže
Východná Žeruchová veža, Západná Žeruchová veža
Postranný hrebeň, ktorý vybieha z Jahňacieho štítu cez Kozí štít a oddeľuje Červenú dolinu od Doliny Bielych plies, sa končí masívom Žeruchových veží. Vyššia z dvojice veží nesie názov Západná Žeruchová veža. Na SZ ju od Kozieho štítu oddeľuje Zadné Žeruchové sedlo a pri pohľade z Doliny Bielych plies sa javí pomerne nevýrazná. Smerom na JV nasleduje Predné Žeruchové sedlo a Východná Žeruchová veža, ktorú od Žeruchovej kopy delí Žeruchová priehyba.
Pre svoju blízkosť k Chate pri Zelenom plese sú Žeruchové veže častým cieľom horolezcov.
1. Západná Žeruchová veža (ZŽV)
Čas: 1½ h
Obtiažnosť: II
Atraktivita: ++

Ešte predtým ako sa dostaneme k Červenému plesu odbočíme zo žlto značeného chodníka po zreteľnej cestičke k masívu Žeruchových veží (sledovať mužíky). Prídeme až pod výraznú roklinu, spadajúcu z Predného Žeruchového sedla. Spočiatku vystupujeme smerom k rokline, ale miesto aby sme do nej vstúpili uhneme na trávnaté svahy pod pilierom ZŽV. Traverzujúc dosiahneme vhĺbenie, ktoré smeruje šikmo nahor k Zadnému Žeruchovému sedlu (ZŽS). Vhĺbenie býva v zime bohato vysnežené, v lete často mokré s dnom porasteným machom. Po prekonaní vhĺbenia (cca 70 m) sa dostávame na rozľahlé trávnaté úbočie, ktoré nás vyvedie do ZŽS. Prekročíme hrebeň na stranu Doliny Bielych plies, mierne strácajúc výšku traverzujeme masív ZŽV až kým nevstúpime do žliabku, ktorý nás vyvedie na vrcholový hrebeň. Najvyšší bod ZŽV sa nachádza na horšie prístupnom ostrom výbežku.

Východná Žeruchová veža (VŽV)
Čas: 20 min (zo ZŽV)
Obtiažnosť: I
Atraktivita: ++

Traverzujúc hrebeň na strane Doliny Bielych plies pokračujeme do Predného Žeruchového sedla. Zo sedla na tej istej strane hrebeňa najprv krátkym traverzom a následne skalnatým úbočím priamo na vrchol.


2. Roklinou z Predného Žeruchového sedla (PŽS)
Čas: 1 h
Obtiažnosť: II (II-III)
Atraktivita: ++

Trasa 2 je vhodná predovšetkým na zostup zlanením. Z PŽS začneme zostupovať po dobrom chodníčku s trávnatým podkladom na stranu Červenej doliny, až kým sa bočné steny lievikovito nezúžia a nevstúpime do rokliny. Roklina má značný sklon, býva často mokrá a na dne nájdeme veľa voľných kameňov (tento úsek je na obrázku vyznačený čiernou linkou). V rokline sú vybudované dva štandy (dvojica borhákov, reťaz a krúžok), z ktorých môžeme cez roklinu zlaniť. Pri pohľade dole roklinou ich nájdeme na pravej strane. Pri jednoduchom lane využijeme ďalšie zlaňovacie stanovište (dvojica borhákov), ktoré sa nachádza v polceste medzi horným a dolným štandom. POZOR - v dolnej polovici rokliny obdobný medzištand nie je a pri použití jednoduchého lana sa zvyšok rokliny zlieza!
1. Žeruchové veže, pohľad z JZ