end
Sprievodca
Východná Kozia štrbina
Východná Kozia štrbina
Východná Kozia štrbina leží medzi Koziou kôpkou a Kozím štítom v rázsoche, ktorá sa odpája od HH na Jahňacom štíte. Je ľahko prístupná z oboch dolín nad ktorými stojí (t.j. z Červenej doliny aj z Doliny Bielych plies) a v zime aj lete je vhodným priechodom medzi nimi.
Východisko: Chata pri Zelenom plese
1. Do Červenej doliny
Sklon: do 40°
Obtiažnosť: S3+
Expozícia: E1
Prevýšenie: 200 m

Výstup aj zjazd z Východnej Kozej štrbiny vedie širokým žľabom, po červenej trase 1 na Kozí štít. Žľab je v hornej časti rozdelený na dve nevýrazné vetvy - tá ktorá je bližšie ku Koziemu štítu je širšia. Stred žľabu je mierne vyklenutý a väčšinou tu trčia kamene. Nie sú prítomné žiadne prahy a dojazd na dno doliny je dobrý.
Dráha zjazdu nie je celkom priamočiara, preto pozor na pády pri zľadovatelom povrchu.

S1. Predĺženie 1 k Zelenému plesu
Sklon: do 33°
Obtiažnosť: S2
Expozícia: E1
Prevýšenie: 250 m

Spojením trasy 1 a S1 do jedného celku vznikne pekný a súvislý zjazd. Vedie dole hangom z Červenej doliny priamo k Zelenému plesu. Od Červeného plesa vyšľapeme pár výškových metrov smerom k Jastrabej veži. Tam, na zlome morény do doliny Zeleného plesa, vyhľadáme nevýrazný žľab, ktorým vedie samotný zjazd. Svah je priamočiary a mierny, nepresahuje 33°, bez prahov a s dojazdom priamo na Zelené pleso. Túru S1 sa oplatí absolvovať samotnú v prípade horších lavínových podmienok, či časovej tiesne.
Pri nižšom stave snehu pozor na prečnievajúcu kosodrevinu.

1. Kozí štít, pohľad spod Jastrabej veže
2. Kozí štít, pohľad z Veľkej Zmrzlej doliny
3. Kozí štít, pohľad spod Jastrabieho sedla. Autor fotografie: Robo Bačkor.
4. Kozí štít a dolina Červeného plesa, pohľad spod Kotla Weberovky.