end
Sprievodca
Ucho
Ucho
kuloár medzi Bocekovou vežou a Ušatou vežičkou
Masív Malého Kežmarského štítu
Malý Kežmarský štít (2513) je SV predvrcholom Kežmarského štítu. Oddeľuje ho od neho Vyšná Kežmarská štrbina. Na opačnej strane je oddelený od Kežmarskej kopy Nižnou Kežmarskou štrbinou. Je známy predovšetkým mohutnou severnou stenou, ktorou spadá do Doliny Zeleného plesa a ktorá je so svojimi 900 metrami najväčšou vo Vysokých Tatrách vôbec. Na úpätí sú do tejto steny zasadené dva zárezy. Pravý z nich ohraničuje Bocekova veža a Ušatá vežička a ním vedie výstup aj zjazd.
Východisko: Chata pri Zelenom plese
S1. Z Ucha ku Chate pri Zelenom plese
Sklon: do 35-43°
Obtiažnosť: S3+/S4-
Expozícia: E1+
Prevýšenie: 200 m

Zjazd z Ucha je časovo veľmi nenáročný, nakoľko sa nachádza v tesnej blízkosti Brnčálky (Chata pri Zelenom plese). Od Brnčálky sa tiahne až ku vstupu do kuloáru široký a bezpečný svah. Samotný kuloár je znateľne strmší a stáča sa mierne doprava k Ušatej veži. Po ceste nie sú prítomné žiadne prahy a dojazd na dno doliny je dobrý.
V období s nižším stavom snehu sa pod ústím kuloáru nachádza pole neprekrytých kameňov. Zjazd vedieme vľavo od neho.
1. Malý Kežmarský štít a Ucho, pohľad z Brnčálky. Autor fotografie: Robo Bačkor.
2. Detail Ucha. Autor fotografie: Robo Bačkor.