end
Sprievodca
Soliskové sedlo
Soliskové sedlo (2099) je široká priehlbina medzi Mlynickým a Predným Soliskom. V jej prostriedku vyrastá Soliskový hrb, ktorý ju rozdeľuje na Zadné Soliskové sedlo (severne od Soliskového hrbu) a Predné Soliskové sedlo (južne od SH). Soliskové sedlo (na strane Mlynickej doliny) je za podmienok stanovených v návštevnom poriadku TANAPu vyhradeným miestom na vykonávanie skialpinizmu.
Východisko: Štrbské pleso
Soliskové sedlo
S1. Zo Zadného Soliskového sedla do Mlynickej doliny
Sklon: 32-40°
Obtiažnosť: S3
Expozícia: E1
Prevýšenie: 400 m

Zo Zadného Soliskového sedla zbieha do Mlynickej doliny široký žľab, v lete vyplnený sutinou. V hornej tretine sa k nemu zľava pripája užší žľab z Predného Soliskového sedla (vedie tadiaľ trasa S2). Do doliny ústi pár stoviek metrov pod vodopádom Skok. Najpraktickejšie je vystúpiť do Zadného Soliskového sedla priamo žľabom z Mlynickej doliny, ale dá sa tak spraviť aj v hrebeňovom prechode cez Predné Solisko a Soliskový hrb (červená trasa 1 na Mlynické Solisko). Technicky najťažšou časťou je zostup zo Soliskového hrbu žliabkom do Zadného Soliskového sedla (v lete na skale obtiažnosť B-C).
Samotný žľab je priamočiary, bez prahov a prekážok s dobrým dojazdom. Najstrmší je v hornej tretine.
V sedle sa môžu pri SZ prúdení vytvárať preveje.


S2. Z Predného Soliskového sedla do Mlynickej doliny
Sklon: 32-40°
Obtiažnosť: S3+
Expozícia: E1
Prevýšenie: 400 m

Z Predného Soliskového sedla spadá na stranu Mlynickej doliny pomerne krátky žľab, ktorý sa v hornej tretine svahu napája na širší žľab zo Zadného Soliskového sedla. Do Predného Soliskového sedla môžeme vystúpiť buď priamo žľabom z Mlynickej doliny, alebo cez Predné Solisko po červenej trase 1 na Mlynické Solisko. Čo do stmosti je zjazd S2 porovnateľný s S1, ale tým že je užší, neposkytuje toľko priestoru na manévrovanie.
Pozor na preveje.


S3. Zo Zadného Soliskového sedla do Furkotskej doliny
Sklon: 35°
Obtiažnosť: S3
Expozícia: E1
Prevýšenie: 200 m

Zo Zadného Soliskového sedla zbieha do Furkotskej doliny žľab, v lete v dolnej polovici porastený trávou, v hornej trávnato-sutinový. Do sedla vystúpime buď priamo žľabom z Furkotskej doliny, alebo po červenej trase 1 na Mlynické Solisko. Žľab je priamočiary, končí sa dobrým dojazdom, po ceste nie sú prekážky ani prahy.
Trávnatý podklad zvyšuje na jar riziko základových lavín.
1. Predné a Zadné Soliskové sedlo. Pohľad z úbočia Patrie.
2. Zadné Soliskové sedlo. Pohľad z Mlynickej doliny.
3. Pohľad zo Zadného Soliskového sedla do Mlynickej doliny.
4. Hrebeň Solísk a Soliskové sedlá. Pohľad z Kriváňa. Autor fotografie: Miroslav Benko.
5. Detail na prístupovú cestu do Zadného Soliskového sedla cez Soliskový Hrb.