end
Sprievodca
Široká veža
Široká veža
Široká veža (2466) je pomerne rozložitý štít, veľmi vďačný pre vysokohorskú turistiku. Je uzlovým bodom HH z ktorého vybieha na J hrebeň Prostredného hrotu, končiaci v Oštepoch. Od Malého Ľadového štítu ju delí sedlo Sedielko, od Zbojníckych veží Zbojnícke sedlo, a od Priečnej veže Priečne sedlo.
Východisko: Téryho chata, Zbojnícka chata
1. Z Priečneho sedla
Čas: ¾ h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: +++

Do Priečneho sedla sa dostaneme z Teryho chaty po zelenej a neskôr po žltej značke. Možno sem vystúpiť aj po žltej od Zbojníckej chaty. Vrchol sa teraz nachádza SZ smerom a vedie k nemu členitý hrebeň. Začneme buď priamo v platniach, ktoré spadajú do Priečneho sedla, alebo zostúpime kúsok na stranu Veľkej Studenej doliny a vstúpime do šikmo stúpajúcich trhlín. Hrebeň nás privedie do širokého sutinového žľabu, ktorým pohodlne vystupujeme až po jeho záver. Tu vytraverzujeme doľava na mierny vrcholový hrebeň, ktorým zakrátko dosiahneme predvrchol kde sa zbiehajú všetky tri hrebene. Hlavný vrchol je v Z hrebeni o pár metrov vyššie.
1. Široká veža, pohľad z Dolinky pod Sedielkom
2. Pohľad na Širokú vežu zo Streleckých polí