end
Sprievodca
Prielom
Sedlo Prielom (2290) je charakteristická štrbina v HH medzi Východnou Vysokou a Vežou nad Prielomom. Predstavuje dôležitý priechod medzi Veľkou Studenou dolinou a Litvorovou dolinou. Vedie sem modrá turistická značka. Zo strany Veľkej Studenej doliny stúpa do Prielomu otvorený svah, vzhľadom k orientácii a terénnej konfigurácii pomerne lavinózny. Sedlo Prielom (na strane Veľkej Studenej doliny) je za podmienok stanovených v návštevnom poriadku TANAPu vyhradeným miestom na vykonávanie skialpinizmu.
Východisko: Zbojnícka chata
Prielom
S1. Do Kotliny pod Divým sedlom
Sklon: do 40°
Obtiažnosť: S3+
Expozícia: E1
Prevýšenie: 280 m

Do Prielomu vystúpime po trase, kadiaľ v lete vedie modrý turistický chodník. Tou istou trasou aj zlyžujeme. Svah má dobrý dojazd, po ceste nie sú prahy ani terénne prekážky. Najväčšie riziko predstavujú časté lavíny.
1. Prielom. Fotené nad Zbojníckou chatou.
2. Sedlo Prielom. Fotené z Veľkej Studenej doliny.