end
Sprievodca
Priečne sedlo
Priečne sedlo
Priečne sedlo (2340) je hlboko vrezané medzi Širokou vežou a Priečnou vežou. Z turistického a skialpinistického hľadiska veľmi frekventované. Predstavuje najpraktickejší a najbezpečnejší priechod medzi Malou a Veľkou Studenou dolinou. Sedlo je v skutočnosti rozdelené malým skalným hrotom (Priečnou vežičkou) na dve štrbiny a bežne sa pod Priečnym sedlom myslí štrbina ležiaca bližšie k Širokej veži. Lyžiarsky prechod cez Priečne sedlo je za podmienok stanovených v návštevnom poriadku TANAPu vyhradeným miestom na vykonávanie skialpinizmu.
Východisko: Téryho chata, Zbojnícka chata
S1. Do Dolinky pod Sedielkom
Sklon: 35-43°
Obtiažnosť: S4-
Expozícia: E1
Prevýšenie: 250 m

Z Priečneho sedla spadá na stranu Dolinky pod Sedielkom široký, dobre vysnežený žľab bez prahov a prekážok s dobrým dojazdom. Najstrmšie miesta sa nachádzajú v hornej polovici žľabu. Po zlyžovaní žľabu je možné pokračovať už podstatne miernejším terénom popod steny Žltej veže a Žltej steny až pod Malý hang, kde sa napojíme na zelenú značku.

S3. Cez Streleckú kotlinu do Veľkej Studenej doliny
Sklon: 35-40°
Obtiažnosť: S3
Expozícia: E1
Prevýšenie: 650 m

Z Priečneho sedla na stranu Veľkej Studenej doliny zbieha široký, dobre vysnežený žľab bez prahov a prekážok s dobrým dojazdom. Strmšie miesta sú v jeho hornej polovici. Po zlyžovaní žľabu je možné pokračovať dvoma spôsobmi:
-po žltej značke popod Javorový štít a následne uhnúť do Generálu.
-po pláňach Streleckej kotliny, majúc Streleckú vežu po pravej ruke. Ak plánujeme túru ukončiť v Starom Smokovci, je táto možnosť priamočiarejšia. Strelecká kotlina je vyzdvihnutá východne nad Generálom, a oddelená niekoľko desiatok metrov vysokými nakolnenými prahmi. Na dno doliny zídeme vhĺbením, ktoré spadá doľava popri hrebienku z Drobnej veže.
Za zlej viditeľnosti môže byť zjazd náročný na orientáciu.
1. Priečne sedlo, pohľad z Dolinky pod Sedielkom.
2. Pohľad z Priečneho sedla do Dolinky pod Sedielkom.
3. Priečne sedlo, pohľad zo Streleckých polí.
4. Pohľad z Priečneho sedla do Streleckej Kotliny.
5. Strelecká veža a Strelecká kotlina. Pohľad z Bradavice.