end
Sprievodca
Popradský ľadový štít
Popradský Ľadový štít
Popradský Ľadový štít (2390) je uzlovým bodom v HH, z ktorého sa na J odpája rázsocha Končistej. Od nej je oddelený Sedlom pod Drúkom. Na Z je od Východného Železného štítu oddelený Zlomiskovou štrbinou a na V od Kačacieho štítu Vyšným Kačacím sedlom. Týči sa nad troma dolinami: Batizovskou, Kačacou a Zlomiskovou.
Východisko: Popradské pleso, Sliezsky dom
1. Zo Zlomísk cez sedlo pod Drúkom
Čas: 3¼ h (od Popradského plesa)
Obtiažnosť: I
Atraktivita: ++

Pri Popradskom plese odbočíme z červenej magistrály do Zlomiskovej doliny. Kráčame chodníčkom po jej dne až k Ľadovému plesu (toto poschodie Zlomiskovej doliny sa nazýva Kotlina ľadového plesa). Obídeme ho po ľavej strane a pokračujeme po sutinovom svahu smerom k Popradskému Ľadovému štítu do najvyššieho poschodia doliny zvaného Železná kotlina. Odtiaľto už vidíme v stene Popradského Ľadového štítu sutinovú lávku, ktorá sa tiahne zľava doprava od žľabu spadajúceho zo Zlomiskovej štrbiny po spádnicu zo Sedla pod Drúkom. Ňou vedie výstupová cesta. Šikmo doprava sa dostaneme po strmom sutinovom úbočí pod Zlomiskovú štrbinu, pár metrov vystúpime žľabom a uhneme doprava na zmieňovanú lávku, ktorá nás dovedie až do úbočia pod Sedlom pod Drúkom. Výstup do Sedla pod Drúkom je ľahký. Tu zahneme doľava po hrebeni, presnejšie mierne pod ním na strane Batizovskej doliny. Hrebeň nás vyvedie až pod balvan kde sa spája rázsocha Končistej s Hlavným hrebeňom. Pred nami je posledná prekážka - 15 m stienka, ktorú bez problémov zdoláme.

2. Hlavným hrebeňom od Zlomiskovej štrbiny
Čas: 3¾ h
Obtiažnosť: II
Atraktivita: ++

Rovnako ako cesta 1 až do miesta, kde odbočuje doprava na sutinovú lávku vedúcu k Sedlu pod Drúkom. Ostaneme v pôvodnej línii a pokračujeme príkrym žľabom po veľmi nepríjemnom kamenistom povrchu do Zlomiskovej štrbiny. V nej odbočíme po Hlavnom hrebeni doprava. Najprv musíme prekonať strmý stupeň v trochu neistej skale. Buď pokračujeme ďalej priamo po hrebeni (ťažšia alternatíva) alebo uhneme doprava na trávnatú policu, ktorá podchádza hrebeň na strane Železnej kotliny. Späť na hrebeň sa vrátime zárezom v dvoch stýkajúcich sa platniach, ktorý neskôr prechádza v stúpajôci žliabok. Ďalej bez ťažkostí na balvan kde sa HH spája s rázsochou Končistej. Tu sa spájame s cestou 1 a po nej pokračujeme cez 15 m stienku na vrchol.

3. Z Batizovskej doliny na Sedlo pod Drúkom
Čas: 2¼ h (od Batizovského plesa)
Obtiažnosť: I
Atraktivita: ++

Pri Batizovskom plese opustíme magistrálu a obchádzajúc pleso vkročíme do Batizovskej doliny, uzavretej majestátnym Batizovským štítom. Dolinu približne v prostriedku rozdeľuje na ľavú a pravú časť neveľký ale výrazný skalný útvar zvaný Kostolík. Obídeme ho po ľavej strane a ďalej sa popod rázsochu Končistej približujeme k Popradskému ľadovému štítu. Do Sedla pod Drúkom vedie žľab, v dolnej polovici vyplnený pohyblivou suťou. Ním vedie výstup. Snažíme sa vyhľadávať miesta s pevnejším povrchom. Ideálne je absolvovať výstup na tvrdom firne, ktorý niekedy v doline ostáva aj do skorého leta. Ďalej ako cesta 1.
1. Popradský Ľadový štít, pohľad z Rumanovej dolinky
2. Sedlo pod Drúkom, pohľad spod Zadného Gerlachu. Autor fotografie: Miroslav Benko.
3. Popradský Ľadový štít, pohľad z Batizovskej doliny.