end
Sprievodca
Pfinnova kopa
Pfinnova kopa
JV výbežok Malého Ľadového štítu je ukončený Pfinnovou kopou (2121). Jedná sa o relatívne nevýrazný vrchol, avšak turisticky mimoriadne ľahko dostupný.
Východisko: Teryho chata
S2. Do Dolinky pod Sedielkom
Sklon: pod 35° - v závislosti od zvolenej varianty
Obtiažnosť: S2
Expozícia: E1
Prevýšenie: 120 m

Pfinnovu kopu možno zlyžovať mnohými smermi s rôznym sklonom. Pri väčšine smerov sklon nepresiahne 35°.
1. Pfinnova Kopa, pohľad z Priečneho sedla