end
Sprievodca
Predná Bašta
Predná Bašta
Predná Bašta (2364) stojí medzi Malou Baštou a Satanom v Baštovom hrebeni, odpájajúcom sa z HH na Hlinskej veži. Zo strany Satana ju ohraničuje Sedlo nad Červeným žľabom a na opačnom konci leží Sedlo nad Širokým žľabom.
Východisko: Štrbské pleso, Popradské pleso
1. Zo Sedla nad Širokým žľabom
Čas: ¾ h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: ++

Zo sedla (tu sa pripája trasa 3 a 5) odbočíme k vrcholu Prednej Bašty. Možno ísť aj priamo hrebeňom, ale táto alternatíva je veľmi exponovaná a pomerne ťažká. Výhodnejšie je ísť širokým trávnatým hrebeňom len po prvý, veľmi strmý výšvih. Tu uhneme na trávnatú lávku na strane Mlynickej doliny, ktorá nás dovedie až na okraj žľabu, ktorý obklopujú strmé skaly. Využijúc trhlinu zostúpime na dno žľabu, a ním ďalej nahor (v mieste kde sa rozdvojí pokračujeme ľavou vetvou). Žľab vyvedie do otvoreného terénu, odkiaľ vytraverzujeme doľava k zárezu v spadajúcom bočnom rebre a po trávnato-skalnatých stupňoch vystúpime na vrchol (biele bodky).
Túra je orientačne náročná. Absolvovať tento úsek je vhodné za dobrej viditeľnosti.


1. Zo Sedla nad Červeným žľabom
Čas: ½ h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: ++

Zo sedla traverzujeme buď priamo hrebeňom, alebo lepšie pod ním na strane Mlynickej doliny ku zárezu v bočnom rebre spadajúcom z Prednej Bašty. Zo zárezu po trávnato-skalnatých stupňoch na vrchol.
1. Hrebeň Bášt, uprostred s Prednou Baštou. Pohľad zo zjazdoviek pod Soliskom. Autor: Miroslav Benko.
2. Hrebeň Bášt, uprostred s Prednou Baštou. Pohľad zo Zlomiskovej doliny. Autor fotografie: Martin Černička. (http://www.terminus.sk/~dedo)
3. Malá Bašta a Predná Bašta. Pohľad z Mengusovskej doliny.
4. Baštový hrebeň v úseku Malá Bašta až Satan. Pohľad od Žabích plies. Autor: Martin Dendis.