end
Sprievodca
Nižné Kôprovské sedlo
Nižné Kôprovské sedlo
Nižné Kôprovské sedlo (cca 2120) je najnižšie vhĺbenie medzi Kôprovským štítom a Kôprovskou vežou. Spomenutý hrebeň je súčasťou Krivánskej rázsochy a oddeľuje Mengusovskú dolinu (Hincovu kotlinku) od Hlinskej doliny. Sedlo je na juhu ohraničené Kôprovskou vežou, na severe Kôprovským chrbátom (Západným Kôprovským hrbom). Nižné Kôprovské sedlo predstavuje praktický priechod medzi dolinami, ktorý sa hojne využíval kým nebol vybudovaný značený chodník do Vyšného Kôprovského sedla.
Východisko: Štrbské pleso, Popradské pleso
S1. Do Hincovej Kotlinky
Sklon: do 38°
Obtiažnosť: S3+
Expozícia: E1+
Prevýšenie: 150 m po Malé Hincove pleso, 500 m na dno Mengusovskej doliny.

Hore Mengusovskou dolinou postupujeme po jej dne až kým sa nedostaneme na úroveň Hincových plies. Naše sedlo máme po väčšinu času na očiach priamo pred nami. Je vymedzené Kôprovskou vežou a Západným Kôprovským hrbom. Malé Hincove pleso minieme po ľavej strane a začneme stúpať po kuželi do ústia žľabu, ktorý je z oboch strán lemovaný skalami a v spodnej tretine sa lievikovito zužuje. V najužšom mieste má približne 20 m, takže lyžiar má vždy dostatok manévrovacieho priestoru. Sedlo stojí kolmo na prevládajúci smer vetra, preto býva často prítomný vrcholový prevej.
Zjazd vedieme rovnakou trasou ako výstup. Po ceste nie sú prítomné žiadne prahy, dojazd na dno doliny je dobrý. Os žľabu nie je priamočiara.

S2. Do Hlinskej doliny
Sklon: 30°
Obtiažnosť: S2
Expozícia: E1
Prevýšenie: 150 m

Zo sedla možno lyžovať aj na stranu Hlinskej doliny, do ktorej z neho spadá otvorené úbočie. Zjazd ukončíme na dne doliny kde sa svah stáva na lyžovanie príliš mierny. Po ceste nie sú prítomné žiadne prahy ani prekážky, dojazd na dno doliny je dobrý.
1. Nižné Kôprovské sedlo z Mengusovskej doliny
GPS záznam trasy (formát GPX, archiv RAR).
Smer: Nižné Kôprovské sedlo - Mengusovská dolina (rázcestie s červenou na Rysy).
2. Nižné Kôprovské sedlo, pohľad spod ústia žľabu.