end
Sprievodca
Vychodný Mengusovský štít
Východný Mengusovský štít
Východný Mengusovský štít (2398) leží v hlavnom hrebeni a je jedným z troch Mengusovských štítov (najviac vysunutý smerom na východ). Na SV, na Poľské územie, vysiela krátky hrebeň zakončený vyvýšeninou menom Kazalnica. Od Hincovej veže ho delí Východné Mengusovské sedlo, od Prostredného Mengusovského štítu Mengusovské sedlo. Nad Mengusovským sedlom čnie v jeho hrebeni vežička menom Chlapík.
Východisko: Popradské pleso
1. Starou cestou cez Menugusovské sedlo
Čas: 3½ h
Obtiažnosť: II (I-II)
Atraktivita: ++

Od Popradského plesa pokračujeme hore Mengusovskou dolinou po modrej značke až k Veľkému Hincovmu plesu. Opustíme značku a po brehu začneme obchádzať pleso sprava. Obchádzanie plesa ukončíme pod Východným Mengusovským štítom a začneme stúpať suťoviskom k jeho masívu, v ktorom vidno markantnú šikmo doľava stúpajúcu sutinou pokrytú rampu, ústiacu pod Mengusovským sedlom. Kedysi ňou viedla zelená značka do Mengusovského sedla (na poľskej strane je značený chodník dodnes). Po prekonaní rampy stúpame v serpentínach ďalej k sedlu. V sedle, alebo pár desiatok metrov pod ním, odbočíme traverzom doprava (popod Chlapíka) kým nenarazíme na spadajúce rebro. Jeho pravou stranou ľahko vystúpame až na vrcholový hrebeň, ktorý nás zakrátko dovedie na vrchol.

Rampa prechádza zle odistiteľnými úsekmi v zvetrenej skale, ktoré môžu byť objektívne nebezpečné hlavne po daždi.
1. Mengusovské štíty, od Veľkého Hincovho plesa
2. Variant v ceste 1
Čas: 3¼ h
Obtiažnosť: II
Atraktivita: +++

Až po koniec rampy rovnako ako cesta 1. Tu miesto aby sme pokračovali k mengusovskému sedlu po sutinovom úbočí, zamierime priamo hore plytkým žľabom, ktorý sa postupne prehĺbi a pod hrebeňom sa stane podstatne strmším. Úsek na hrebeni sa opäť prekrýva s trasou 1. Na rozdiel od trasy 1, 2 je vedená v relatívne dobrej skale.


3. cez Východné Mengusovské sedlo
Čas: 3 h
Obtiažnosť: CH (II)
Atraktivita: ++

Až po obchádzanie Veľkého Hincovho plesa rovnako ako 1. Tu nezamierime k rampe, ale do žľabu, ktorý spadá z Výhodného Mengusovského sedla. V spodnej polovici žľabu sú dve skalné bariéry. Obidve obchádzame po ľavej strane. Prvú zdoláme ľahko ale druhú prekonávame nepríjemným zvetraným terénom (machovité platne, padajúce skaly). Zvyšok výstupu po Východné Mengusovské sedlo je nenáročný. Zo sedla doľava na hrebeň, z ktorého zo začiatku vyrastajú malé popukané skalné vežičky. Obchádzame ich zľava. Za nimi pokračujeme po trávnatom hrebeni až po skalný úsek, ktorý preliezame priamo žliabkom. Hrebeň sa stáva opäť trávnatým až po predvrchol. Po prelezení malého skalného zubu dosiahneme naklonenú plošinu a za ňou hlavný vrchol.