end
Sprievodca
Lomnický štít
Lomnický štít
Lomnický štít (2634) je jedným z najpopulárnejších vrcholov Vysokých Tatier a dlho bol považovaný za najvyšší. Na sever vybieha dlhým hrebeňom k Baraním Rohom (oddelený od neho Sedielkom pod Lomnickým), J hrebeň pokračuje cez Lomnickú kopu a Lomnické sedlo, na V sa vetví Vidlový hrebeň (oddelený Medenou štrbinou). Lomnický štít sa vypína nad troma dolinami - Malou Studenou, Skalnatou dolinou a Medenou kotlinou.
Východisko: Skalnaté pleso, Teryho chata, Chata pri Zelenom plese
1. Zo Skalnatého plesa
Čas: 2½ h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: +++

Po serpentínach bývalej zelenej značky vystúpime popod lanovku na Lomnické sedlo. Popod široký chrbát smerujúci k Lomnickému štítu si hľadáme pomedzi skaly najschodnejšiu cestu do kotla, ohraničeného amfiteátrom skál. Kotol pretraverzujeme do jeho pravej časti, kde narazíme na takmer kolmú stienku (Emericyho nárek, viď obr.2), zaistenú kramľami a reťazami, ktorá vyvedie do rokliny smerujúcej k vrcholu. Ďalší smer postupu určuje roklina, takmer po celej dĺžke odistená reťazami.

2. Jordánkou
Čas: 3½ h (od Teryho chaty)
Obtiažnosť: II
Atraktivita: +++

Od Teryho chaty prejdeme pomedzi Spišské plesá, prekročíme potok a vystúpime na skalný hrb. Po stráni posiatej suťou a kameňmi pokračujeme šikmo doprava popod piliere Pyšného štítu. Po ľavej strane najprv minieme dva žľaby a vstúpime do tretieho, hlboko zarezaného žľabu (resp. rokliny) vedúceho smerom do Bachledovej, Zubatej a Jordánovej štrbiny. Pozor na tvrdý firn, ktorý býva v rokline do neskorého leta. Roklinou vystupujeme alebo po firne na dne, alebo skalami v jej ľavej časti (1x kramľa v ťažšom mieste). V mieste kde sa roklina rozdvojuje sa pustíme pravou vetvou, cestu volíme podľa aktuálnych snehových podmienok. Necháme sa vyviesť až celkom na hrebeň do Jordánovej štrbiny. Poslednú vežu obídeme po exponovanej skalnej rímse na strane Medenej kotliny, využijúc pri tom starú reťaz. Lomnickú vežičku obchádzame opäť po ľavej strane a vchádzame do Sedielka pod Lomnickým. Obtiažnosť potiaľto nepresahuje I. Odtiaľto sa necháme viesť líniou strmo sa dvíhajúceho hrebeňa, presnejšie systémom komínov a vhĺbení na jeho ľavej strane. V nedávnej dobe (okolo roku 2005) boli do tohto úseku osadené nové reťaze, ktoré robia výstup bezpečnejším a pohodlnejším (na zostupe možnosť prezlaňovať zo spoľahlivých stanovíšť). Exponovaná, veľmi pekná cesta s bohatými výhľadmi na V aj Z.

3. Medené lávky
Čas: 5 h (od Chaty pri Zelenom plese)
Obtiažnosť: II
Atraktivita: +++

Poza Zelené pleso prídeme vyšľapaným chodníčkom k vodopádom. Po pravej strane sa dvíha pilier zaistený reťazami. Po nich prekonáme prah do Veľkej Zmrzlej doliny a pri najbližšej príležitosti prekročíme potok. Pokračujeme do Medenej kotliny (vždy vyplnenej večným snehom). Blížime sa smerom k miestu, kam do doliny spadá kuloár z Kežmarskej štrbiny. Nevojdeme však hneď do neho, ale do tretieho žliabku, ktorým vystúpime na malú terasu pokrytú suťou. Po nej doľava až kým nevstúpime do spomínaného kuloáru. Ním hore až do kotla, v ktorom začínajú tzv. Medené lávky. Jedná sa o dve, takmer paralelné, doprava bežiace rampy pokryté suťou. Pustíme sa po spodnej, širšej (cca 1,5 m), ale len približne do miesta v spádnici z Vidlového sedla. Tu sa spodná lávka rozširuje a na kúsku začne mierne klesať. Cez komín s dvoma zaklinenými balvanmi vylezieme na hornú lávku. Držiac sa v blízkosti stien Vidlového hrebeňa stúpame úbočím Lomnického štítu až kým dosiahneme Medenú štrbinu. Z nej nie priamo k observatóriu, ale mierne doprava, smerom k zábradliu.
Túra ako celok je orientačne náročná. Doporučujeme absolvovať ju len za vhodných poveternostných podmienok.
Na jeseň roku 2012 boli v kuloári (v spodnej polovici cesty) vybudované postupové a zlanovacie stanovištia z lepených borhákov (viď obrázok alebo kompletný "návod na použitie"). Borháky sú osadené tak, aby bolo možné za zlých podmienok uniknúť z masívu s jediným lanom (vzdialenosť medzi stanovišťami je vždy menšia ako 30m).

4. Teryho kuloár
Čas: 2½ h (z dna Malej Studenej doliny po Sedlo pod Lomnickým)
Obtiažnosť: II
Atraktivita: +++

Zelený chodník hore Malou Studenou dolinou opustíme pod Filmárskym žľabom a odbočíme na sutinový kužeľ ktorý z neho vybieha. Po kuželi (sledujúc občasných mužíkov) vystupujeme ku skalám s kosodrevinou, ktoré lemujú kužeľ po ľavej strane. Keď sa k nim priblížime vystupujeme pár desiatok metrov po trávnatom páse na ich okraji. Do skál zabočíme prvým trávnatým žliabkom. Sledujúc chodníček a mužíkov sa dostaneme na trávnatú lávku, ktorá sa tiahne naprieč masívom Lomnickej kopy smerom k Teryho kuloáru. V záverečných partiách lávky ľahko prekonáme asi 5 m široký žľab s nestabilnou suťou. Nasledujúci strmý žľab (zľava ho ohraničuje markantná vežička), v ktorom lávka zaniká nás svojou ľavou časťou vyvedie do Teryho kuloáru. Nájdeme tu príjemné popoliezanie cez viac či menej strmé prahy na kompaktnej žule. V Teryho kuloári sa otvára pohľad do monumentálnej Z steny Lomnického štítu. Kuloár nás vyvedie do Sedla pod Lomnickým, kde sa napojíme na Jordánku (cestu č. 2).
Praktický, kratší nástupový variant na Jordánku. Kvôli strmým skalám v dolnej časti kuloáru nie veľmi vhodný ako zostupová trasa. Začiatkom leta pozor na strmý nestabilný firn.


1. Lomnický štít, pohľad zo Skalnatého plesa
2. Lomnický štít (detail), pohľad od Lomnického sedla. Autor fotografie: Radoslav Pastorek.
3. Lomnický štít, pohľad z Tatranskej Lomnice
4. Lomnický štít, pohľad z Karbunkulového hrebeňa
5. Lomnický štít, pohľad zo Slavkovského štítu
Záznam trasy pomocou GPS (formát GPX, archív RAR).
Smer: Teryho kuloár (v mieste nástupu do Puškáša) - dno Malej Studenej doliny (pod Filmárskym žľabom)
6. Lomnický štít, pohľad z Malej Studenej doliny.
5. Traverz "ferratou" z Lomnického sedla do Teryho kuloáru
Cesta nie je v pravom slova zmysle ferratou - jedná sa o traverz Lomnického štítu opatrený reťazami a kramľami. Ideálna a rýchla prístupová cesta pre horolezcov do Teryho kuloáru. Ferrata začína nad Lomnickým sedlom. Je pomerne ťažké ju nájsť. Zo sedla stúpame po ramene k Lomnickej kope. Približne po 10 minútach rameno prekročíme na stranu Malej Studenej doliny a dostaneme sa na sutinové úbočie. Po úbočí traverzujeme doľava k hrane Z steny. V nevýraznej štrbine (označená mužíkom, približne v mieste kde Prostredný Hrot a Gerlachovský štít ležia v jednej línii) narazíme na reťaz. Na opačnom konci ferraty je orientácia podstatne jednoduchšia. V dolnej časti Teryho kuloáru vybieha J smerom výrazná rampa, na ktorej sú reťaze viditeľné už z diaľky.
Ďalšou alternatívou ako sa z Lomnického sedla dostať do kuloáru je zlanenie cez systém stanovíšť (borháky+retiazka+krúžok) na police pod stenou. Prístup k prvému stanovišťu je približne 50 m nad vstupom na ferratu (mužík).
Veľmi exponované. Doporučené istenie lanom. 

S
Francúzska mulda je jedna z variánt ako zlyžovať z Lomnického sedla. Vyvezieme sa sedačkou (alebo vyšľapeme) do sedla a následne pretraverzujeme pod Lomnickú vežu. Zlyžujeme neupraveným terénom ku Skalnatému plesu a následne sa môžme pustiť až do Tatranskej Lomnice po zjazdovkách.
Sklon v najstrmšom úseku: 30-35°
Prevýšenie v najstrmšom úseku: cca 300 m.
Klasifikácia: S1