end
Sprievodca
Kotol Weberovky
Kotol Weberovky
Masív Malého Kežmarského štítu
Malý Kežmarský štít (2513) je SV predvrcholom Kežmarského štítu. Oddeľuje ho od neho Vyšná Kežmarská štrbina. Na opačnej strane je oddelený od Kežmarskej kopy Nižnou Kežmarskou štrbinou. Je známy predovšetkým mohutnou severnou stenou, ktorou spadá do Doliny Zeleného plesa a ktorá je so svojimi 900 metrami najväčšou vo Vysokých Tatrách vôbec. Na úpätí sú do tejto steny zasadené dva zárezy. Ľavý z nich je ohraničený Kežmarskou bulou (zľava), Pavúkovou vežou (zozadu) a Bocekovou vežou (zprava). Nesie názov Kotol Weberovky a do doliny sa zvažuje sutinovým kužeľom. V mieste kde zárez prechádza v sutinový kužeľ je malý skalný prah (v zime vytečený ľadom, za dobrých sneových podmienok môže byť prekrytý).
Východisko: Chata pri Zelenom plese
S1. Spod Kotla Weberovky k Zelenému plesu
Sklon: do 30-35°
Obtiažnosť: S3-
Expozícia: E1
Prevýšenie: 150 m

Túra je časovo nenáročná, nakoľko sa nachádza v tesnej blízkosti Brnčálky (Chata pri Zelenom plese). Výstup aj zjazd nezaberie viac ako hodinu.
Z doliny sa tiahne až ku vstupu do Kotla Weberovky široký sutinový kužeľ s miernym sklonom. V mieste kde sa kužeľ dotýka steny je malý skalný prah, v zime vyľadnený a za dobrých podmienok čiastočne alebo úplne prekrytý snehom. Zjazd začína pod prahom, kde je sklon svahu najväčší (35°, v tesnej blízkosti prahu aj viac). Svah je bezpečný, bez prekážok, s dobrým dojazdom do doliny.

S2. Predĺženie S1 do Kotla Weberovky
Sklon: 45°
Obtiažnosť: S4
Expozícia: E2
Prevýšenie: 180 m

Po vstupe do Kotla Weberovky sklon badateľne narastie a zároveň sa zmenší manévrovací priestor. Kotol je najužší (cca 4m) v blízkosti prahu. Zdatný lyžiar sa môže pokúsiť o jeho preskočenie.

1. Spodná časť S steny Malého Kežmarského štítu a Kotol Weberovky. Pohľad od Zeleného plesa.
2. Spodná časť S steny Malého Kežmarského štítu a Kotol Weberovky. Pohľad od Čierneho plesa.