end
Sprievodca
Kôpky
Kôpky
Veľká kôpka (2362) je najvyšším vrcholom masívu kôpok, vypínajúcim sa charakteristicky nad Dolinkou pod sedlom Váha. Jej severnú stenu pretína zvažujúca sa sutinová polica, po ktorej možno elegantne zostúpiť do Mengusovskej doliny alebo do Dolinky pod sedlom Váha.
Východisko: Popradské pleso, Chata pod Rysmi
1. Od Chaty pod Rysmi
Čas: 1¼ h
Obtiažnosť: II (I-II)
Atraktivita: ++

Ak začíname pri Chate pod Rysmi, potom zídeme celkom na dno Dolinky pod Váhou. Ak začíname pri Popradskom plese, tak vystupujeme po červenej značke smerom k Chate pod Rysmi, prekonáme reťaze vo výšvihu a v mieste kde sa chodník začína stáčať doľava k sedlu Váha ho opustíme a smerujeme k hrebeňu Dračích pazúrikov. Z dna dolinky smerom k vrcholu Veľkej Kôpky stúpa sutinová lavica, dlho do leta pokrytá firnom. Asi vo výškovej úrovni Štrbiny pod Kôpkami pokračuje v jej pôvodnom smere už užšia sutinová rampa s miernejším sklonom. Túto sledujeme až dovtedy kým sa nedostaneme na stupeň z ktorého sa nám otvorí výhľad do Mengusovskej doliny. Tu zahneme stúpajúc doľava a postupujeme až pod vrcholový hrebeň, zbiehajúci do Štrbiny pod Kôpkami. Po pravej ruke vidíme akýsi žliabok, ktorý pomerne strmo stúpa k vrcholu Kôpok. Ním po asi 100 metroch zastaneme na vrchole.


2. Variant vrcholovým hrebeňom
Čas: 1¼ h
Obtiažnosť: II
Atraktivita: ++

Rovnako ako 1 až po miesto kde sa stáča pod vrcholovým hrebeňom doprava do žliabku. Miesto aby sme sa ním dali zlákať pokračujeme priamo na hrebeň, na ktorom zahneme doprava k vrcholu. Obtiaže obchádzame zväčša po strane Dračej dolinky.
1. Veľká kôpka, pohľad spod sedla Váha. Autor fotografie: Miroslav Benko.
2. Kôpky, pohľad zo Žabej veže.