end
Sprievodca
Javorový štít
Javorový štít
Javorový štít (2424) je majestátny vrchol v hlavnom hrebeni, ktorý má spoločnú základňu s Malým Javorovým štítom. Navzájom ich oddeľuje Javorová škára. Má dva vrcholy (V a Z). Kým na severo-západ vysiela cez Malý Javorový štít dlhý Javorový hrebeň, na juh vyrastá krátky, veľmi rozšírený hrebeň s vrcholovým plateau. Na východe ho od Ostrých štítov oddeľuje Javorové sedlo. Do dolín spadá mohutnými stenami, rozbrázdenými žľabmi a piliermi.
Východisko: Zbojnícka chata.
1. Cez vrcholové plateau od Zbojníckej chaty
Čas: 2 h
Obtiažnosť: po plateau I, ďalej CH
Atraktivita: ++

V mieste, kde sa Z stena Javorového štítu zalamuje opustíme žltú značku a stúpame suťoviskom až k miestu, kde sa šikmo hore dvíha rampa (miestami zhora zastrešená miernym previsom). Ňou hore až po miesto kde sa končí. Tu máme na výber dva žľaby, oddelené rebrom (na obr. 1 červená a biela cesta). Obe cesty sú schodné a vyznačené mužíkmi. Ďalšiu líniu postupu v oboch prípadoch určujú žľaby. Hľadajúc si najschodnejšiu cestu často veľmi strmými skalami nakoniec prichádzame do miernejšieho terénu, ktorý napokon vyústi na vrcholové plateau. Jeho pravým (vyššie položeným) okrajom po suti na vrchol.
Cesta je orientačne veľmi náročná a doporučuje sa absolvovať ju len za dobrých poveternostných podmienok a viditeľnosti.

2. Hlavným hrebeňom cez Javorové sedlo
Čas: 2½ h
Obtiažnosť: po sedlo CH, ďalej I
Atraktivita: ++

Po žltej značke obídeme Javorový štít a pri Sivých plesách zahneme do Ostrého kotla. Po nepríjemnom suťovisku postupne prejdeme do pravej strany kotla kde sa pod ostrými štítmi začína trávnatý povrch. Priamo hore až do Javorového sedla. Odtiaľto sledujeme relatívne ostrý hrebeň až do malého sedielka v ktorom sa príkro láme nahor. Uhneme doľava po tráve do svetlého nevýrazného žľabu, ktorý sa tiahne paralelne s hrebeňom na strane Ostrého kotla. Ním ľahko až na vrcholové plateau tesne pod vrcholom. Ďalej ako cesta 1.

3. Žľabom z Ostrého kotla
Čas: 2½ h
Obtiažnosť: pod žľab CH, ďalej I (I-)
Atraktivita: +

Rovnako ako cesta 2 až pod Javorové sedlo. Tu zahneme doľava k výraznej rokline spadajúcej zo štítu do Ostrého kotla. Ňou hore po lámavých skalách a sutine, prípadne pravou stranou rokliny po skalách. V hornej časti roklinu rozdeľuje skalný pilier na dve vetvy. Pravou z nich do sedielka. Pokračujeme kým žľab nevyústi pod vrcholom na plateau. Odtiaľ ako cesta 1 na vrchol.
V rokline býva do neskorého leta tvrdý firn.
1. Javorový štít, pohľad z Generálu
2. Javorový štít, pohľad z Bradavice
3. Javorový štít, pohľad z Malého Ľadového štítu