end
Sprievodca
Jahňací štít
Jahňací štít
Jahňacím štítom (2229) sa na východe začínajú Vysoké Tatry. Kopské sedlo, z ktorého sa dvíha jeho hrebeň, je zaujímavé už na prvý pohlad tým, že je ostrým prechodom medzi vápencovým pohorím Belianskych Tatier a žulou Vysokých Tatier. Smerom k Zelenému plesu vysiela Jahňací štít hrebeň ukončený Kozím štítom a Žeruchovými vežami (nevhodný na prechod), na opačnú stranu hrebeň menom Jahnence (ľahko schodný) a hlavný hrebeň Vysokých Tatier (HH) z neho pokračuje smerom do Kolového sedla. Je turisticky vyhľadávaný, nakoľko naň vedie žlto značený chodník.
Východisko: Chata pri Zelenom plese.
1. Pohľad na Jahňací štít z Kopského sedla
1. Pohľad na Jahňací štít zo strany Jahňacieho kotla, fotografované z cesty 2
1. Hlavným hrebeňom z Kopského sedla.
Čas: 1½ h
Obtiažnosť: I-II
Atraktivita: +++ (príjemný nástup aj zostup, zaujímavý miestami exponovaný výstup, vyhliadkovo vďačný vrchol)

Z Kopského sedla zahneme po znateľnom chodníčku smerom k Jahňaciemu štítu. Prejdeme riedkou kosodrevinou v úseku niekolkých metrov. Chodníkom po širokom trávnatom hrebeni cez Jahňací hrb. Trávnatý hrebeň sa skončí v úzkom záreze. Na tomto mieste opustíme chodník a do zárezu zostúpime skalným komínom. Ďalej sa hrebeň zužuje a strmo dvíha. Postupujeme priamo ním cez nakopené bloky. Vo vrcholových partiách narazíme na reťaze. Cez nevýrazný predvrchol ľahko dosiahneme hlavný vrchol Jahňacieho štítu.
2. Variant cesty 1. s traverzom zo strany Jahnacieho kotla
Čas: 1½ h
Obtiažnosť: I
Atraktivita: +++ (to isté ako 1)

Začiatok túry je rovnaký ako v ceste 1. Avšak za Jahňacím hrbom pokračujeme po chodníku, ktorý opúšťa hrebeň a traverzuje do severnej steny. Stúpať začne po jednom z bočných rebier, ktoré sa pod vrcholom pripája na hrebeň Jahneniec. Tu buď hrebeňom priamo hore, alebo po serpentínach žltej značky na vrchol.
Cesta predstavuje jednoduchšiu a aj vyhľadávanejšiu altrnatívu k 1, avšak pri zlej viditelnosti môže byť orientačne veľmi náročná.