end
Sprievodca
Hranatá veža
Hranatá veža
Hranatá veža (2260) je nevýrazná vyvýšenina v hlavnom hrebeni medzi Svišťovým štítom a Rovienkovou vežou (na západe užšie susedí s Rovienkovou stenou). Od zmienených vrcholov ju oddeľuje Svišťové sedlo (Rovienková priehyba) a Vyšné Rovienkové sedlo.
Východisko: Zbojnícka chata.
S1. Do Rovienkovej kotliny
Sklon: 40-45°
Obtiažnosť: S3+
Expozícia: E1
Prevýšenie: 250 m

Na Hranatú vežu vystúpime buď podľa červenej trasy, alebo priamo stredom úbočia. Ide o široký svah bez prekážok a prahov s dobrým dojazdom. Kumuluje sa však na ňom veľké množstvo snehu, pozor na lavíny.


1. Hranatá veža, pohľad z Bradavice