end
Sprievodca
Dračí štít
Dračí štít
Dračí štít je najvyšší vrchol v bočnom hrebeni, ktorý vybieha z Vysokej na JV a oddeľuje od seba Rumanovu dolinku od Kotlinky pod Dračím sedlom. Od JV vrcholu Vysokej ho oddeľuje Vyšné Dračie sedlo, od Ošarpancov Dračia štrbina. Má dva vrcholy - Veľký Dračí štít a Malý Dračí štít (leží bližšie k Vysokej), ktoré od seba oddeľuje Vyšný Dračí zárez. Aj tá najľahšia cesta na Dračí štít je v horolezeckej obtiažnosti.
Východisko: Popradské pleso
5. Cez Vyšný Dračí zárez
Čas: ½ h (z Lavice Vysokej)
Obtiažnosť: III
Atraktivita: +++

Niektorou z variánt výstupu na Vysokú sa dostaneme do miesta, kde Lavica pretína Centrálny žľab. Tu chvíľu sledujeme cestu č. 3, ktorá nás pokračovaním Lavice prevedie cez JV pilier. Nepokračujeme však ďalej po trase na Vysokú, ale smerujeme po sutinovej polici k dvojvrcholu Dračieho štítu. Približne v spádnici Vyšného Dračieho zárezu je pravotočivé vhĺbenie, ktoré má v spodnej polovici bledý odtieň. Vhĺbením pokračujeme až do zárezu medzi vrcholmi. Tento úsek je najťažšou časťou výstupu, má dĺžku približne 20 m a v hornej polovici posktuje ľahké lezenie takmer v kolmici. V zostupe je možné zlaniť o niektorý zo zubov vo Vyšnom Dračom záreze.
Tu sa výstup rozdeľuje na varianty 5a (Malý Dračí štít) a 5b (Veľký Dračí štít).

5a. Malý Dračí štít
Po platniach na hrebeni dosiahneme zakrátko vrchol.

5b. Veľký Dračí štít
Cesta k vrcholu vedie traverzom Veľkého Dračieho štítu do Prostredného Dračieho zárezu po exponovanej polici na strane Rumanovej Dolinky. Traverz začíname krátkym zostupom (cca 3 metre) na nevýraznú policu, ktorá ďalej mierne stúpa. Polica neposkytuje veľa možností na osadenie istenia a prípadný pád môže mať fatálne následky (doporučujem istiť z kvalitného štandu). Po dosiahnutí Prostredného Dračieho zárezu vystúpime po hrebeni na vrchol.

Aktuality k 11.7.2015 - Na Veľkom Dračom štíte a vo Vyšnom Dračom záreze sú osadené zlaňovacie stanovištia (dvojica expanzných nitov spojená retiazkou).

1. Dračí štít, pohľad z Patrie
2. Detail Dračieho štítu, pohľad z Patrie.
3. Dračí štít, pohľad z JV piliera Vysokej. Lomená čiara znázorňuje líniu zlanenia.
4. Dračí štít, pohľad zo Zlobivej.
5. Malý Dračí štít, pohľad z Vyšného Dračieho zárezu.
6. Detail vhĺbenia do Vyšného Dračieho zárezu.