end
Sprievodca
Belasá veža
Belasá veža
Belasá veža (2290) leží v hlavnom hrebeni (HH) Vysokých Tatier. Je uzlovým bodom, v ktorom sa od HH odpája tzv. Karbunkulový hrebeň, ktorý je tvorený Malým Kolovým štítom, troma Kopiniakmi a ukončený Jastrabiou vežou. Východným smerom je od Jahňacieho štítu oddelená Kolovým sedlom a od Zmrzlej veže ju na západe oddeľuje Zmrzlé sedlo.
Východisko: Chata pri Zelenom plese.
1. Hlavným hrebeňom od Kolového sedla.
Čas: 1¼ h
Obtiažnosť: po úpätie Belasej veže CH, ďalej I.
Atraktivita: +++

Najpraktickejší výstup/zostup vedie cez Kolové sedlo, do ktorého sa dostaneme žlto značeným chodníkom od Chaty pri Zelenom plese. Odtiaľ po dobre znateľnej cestičke značenej mužíkmi zahneme doľava a sledujeme HH zo strany Kolovej doliny. Stojí za zmienku, že tesne pred pripojením HH na platne Belasej veže nájdeme na vrchole skalnej vežičky miesto pre bivak, pripomínajúce orlie hniezdo. Odtiaľto mierne vpravo, po krátkom trávnatom chrbte prídeme pod stenu rozbrázdenú systémom žliabkov. Nimi hore. Sledujúc najschodnejšiu variantu sa napokon dostaneme na naklonenú rampu, vedúcu na vrcholový hrebeň. Ním doprava ľahko na vrchol.

2. HH od Zmrzlého sedla.
Čas: 10 min
Obtiažnosť: CH, tesne pod vrcholom I
Atraktivita: +++

Výstup/zostup touto cestou je krátky a jednoduchý. Sledujeme HH zo strany Kotlinky pod Kolovým sedlom, tesne pod vrcholom prejdeme do skál ktoré ľahko zliezame. Prístup do Zmrzlého sedla z dolín nie je jednoduchý.
3. Karbunkulovým hrebeňom od Belasého sedla.
Čas: ½ h
Obtiažnosť: II
Atraktivita: ++

Ide o relatívne náročný hrebeňový úsek, ktorý uzatvára obľúbenú túru Karbunkulovým hrebeňom. Hlavne na stranu Malej Zmrzlej doliny hrebeň spadá zvlášt príkro. Možnosti zaistenia sú (ako to býva na hrebeňoch zvykom) zhoršené. Túra vedie buď piamo hrebeňom, alebo obchádzajúc problémy na strane Červenej doliny.
1. Belasá veža, pohľad spod Kolového sedla