end
Sprievodca
Baštové sedlo
Baštové sedlo
Baštové sedlo oddeľuje Hlinské vežu od Severného vrcholu Veľkej Capej veže. Je miestom v ktorom sa začína Baštový hrebeň. Baštové sedlo nie je vhodné ako priechod medzi Mlynickou a Mengusovskou dolinou. Do Mlynického kotla z neho spadá priamočiary žľab, ktorým vedie opísaný zjazd. 
Východisko: Štrbské pleso
S1. Zjazd ku Kozím plesám
Sklon: 35-40°
Obtiažnosť: S3
Expozícia: E1
Prevýšenie: 180 m ku plesám.

Výstup aj zjazd z Baštového sedla vedie ľahko identifikovateľným žľabom. Je priamočiary, hore pri sedle sa zužuje a naberá strmosť. Približne v polovici sa k nemu na južnej strane pripája rampa, ktorou vedie zjazd z Vyšnej Capej štrbiny. Najstrmší a najužší úsek (šírka cca 6m) sa nachádza tesne pod sedlom. V dolnej časti môžeme pokračovať k Vyšným Kozím plesám, alebo k Nižnému Koziemu plesu. Dojazd je v oboch prípadoch bezpečný, bez prahov a prekážok.
1. Baštové sedlo, pohľad zo Štrbského štítu. Autor fotografie: M.Herle
GPS záznam zjazdu z Baštového sedla, variant k Nižnému Capiemu plesu. (formát GPX, archív 7z)
Smer: Baštové sedlo - Nižné Capie pleso